لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

جزییات پایه سنوات کارگران در سال 94

در صورتی که مصوبه شورای عالی کار برای افزایش پایه سنوات روزانه کارگران در سال ۹۴ اجرا شود، «گروه یک شغلی» امسال برای ۱۲ ماه کارکرد ۳۶۰ هزار تومان و گروه ۲۰ شغلی نیز برای همین مدت کارکرد ۷۵۰ هزار تومان پایه سنواتی می  گیرد.

پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر: در صورتی که مصوبه شورای عالی کار برای افزایش پایه سنوات روزانه کارگران در سال ۹۴ اجرا شود، «گروه یک شغلی» امسال برای ۱۲ ماه کارکرد ۳۶۰ هزار تومان و گروه ۲۰ شغلی نیز برای همین مدت کارکرد ۷۵۰ هزار تومان پایه سنواتی می  گیرد.

پایه سنوات یکی از مزایای جانبی شغلی مشمولان قانون کار است که اکنون به صورت ماهیانه، سه ماه یکبار، 6 ماهه، سالیانه یا هنگام قطع همکاری از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.

طبق قانون دستمزد 93، اعطای یک پایه سنوات در سال 93 به کارگران در کارگاه هایی که فاقد طرح طبق بندی است، روزانه 5000 ریال بابت پایه طبق مقررات به مزد کارگر اضافه می شود. به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 93 به میزان مقرر در این بند تبصره آن حسب مورد تعلق می گیرد.

افزایش مزد پایه سنوات کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند طبق دستورکار وزارت کار و رفاه اجتماعی است.

ماجرای پرداخت سنوات به کارگران موقت تا جایی ضرورت دارد که در سال 92 دستورالعملی از سوی وزارت کار برای پرداخت پایه سنوات به کارگران موقت در سال 93 صادر شد. اما با وجود اینکه این دستورکار صادر و در بخشنامه مزد 93 بر پرداخت سنوات خدمت به کارگران قراردادی تأکید شده است نمایندگان کارگران معتقد که بسیاری از کارگران قراردادی از دریافت پایه سنوات محروم اند.

* کارگران قراردادی سنوات نمی گیرند/ کارفرمایان به قانون عمل نمی کنند

فرامرز توفیقی در گفتگو با تسنیم، در این باره می گوید: با تاکید بر اینکه قراردادهای موقت کار، مهمترین ابزار کارفرمایان برای سوء استفاده از کارگران است. تخصیص پایه سنوات بعنوان لحاظ نمودن سابقه خدمت و توجه به مهارت کارگران محسوب می شود و می تواند نوعی انگیزه برای ادامه فعالیت نیروی کار تلقی شود.

وی با اشاره به اینکه الزامات قانونی وجود دارد که کارگران قراردادی از پایه سنوات محروم نباشند، گفت: متاسفانه تا کنون کارگران قرارداد موقت از دریافت پایه سنوات محروم  بوده اند که این مسئله چیزی جز بی عدالتی نسبت به پرداخت هزینه مهارت بین نیروی کار نیست. زمانی که پایه سنوات به کارگران قرارداد موقت پرداخت شود می توانند با تقویت مهارت، باعث ارتقای بهره وری کارگران قرارداد موقت شوند.

مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران می گوید:برای جبران بخشی از شکاف بین دستمزدها و هزینه های مشمولان قانون کار در سال 93، طرحی در قالب افزایش سنوات کارگران بررسی می شود که در صورت نهایی شدن قبل از پایان سال، دستمزد ماهیانه کارگران گروه یک تا بیست از محل مزایای جانبی شغل بین 15000 تا 38700 تومان افزایش می یابد.

*  اولین گروه شغلی در سال 94 ماهیانه 30هزار تومان مزد پایه سنوات می گیرند

شورای عالی کار، هر ساله در زمان تعیین مزد سال بعد برخی مزایا مانند حق مسکن، سنوات روزانه و حق بن نقدی را با توافق کارگر و کارفرما تعیین می کند. برخی دیگر از مزایا مانند حق اولاد، مبلغ اضافه کار روزانه افراد، عیدی پایان سال و موارد دیگری طبق فرمول هایی تابعی از میزان افزایش مزد سالیانه است و به صورت مستقل امکان تعیین را ندارند.

آخرین پایه سنواتی تعیین شده به مبلغ روزانه حداقل 500 تومان برای پایین ترین گروه شغلی و حداکثر 780 تومان برای بالاترین گروه شغلی بوده است. اولین گروه شغلی تاکنون و برای سال جاری جهت هر ماه کارکرد، مبلغ 15 هزارتومان مزد پایه سنوات دریافت کرده است.

 هفته گذشته شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد،برای بررسی افزایش پایه سنوات کارگران از 500 تومان به 1000 تومان  برای سال آینده کارگران تشکیل جلسه داد.

برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

جزییات پایه سنوات کارگران در سال 94

* پایه سنوات روزانه 1000 تومان شد؛ کارگران صورت جلسه را امضا نکردند

محمدرضا بقاییان، با اشاره به اینکه بررسی افزایش پایه سنوات و بن خواروبار دستور جلسه قبلی شورای عالی کار بود، می گوید: در این نشست کارفرمایان تأکید کردند که قید شود این افزایش در راستای ماده 41 قانون کار است که نمایندگان کارگران نپذیرفتند چرا که افزایش پایه سنوات به نوعی کمک به سبد معیشت خانوار کارگری است و ربطی به ماده 41 قانون کار ندارد.

وی افزود: پس از گذاشتن این شرط و شروط کارگران نپذیرفتند که صورت جلسه را امضا کنند و این موضوع تنها به امضای کارفرمایان رسید. اما در آن جلسه مقرر شد پایه سنوات برای گروه یک شغلی از 500 تومان به 1000 تومان و برای گروه 20 روزانه 1560 تومان یعنی از 1060 تومان به 1560 تومان در سال آینده برسد.

بقاییان گفت: مصوبات جلسه قبلی شورا افزایش حق مسکن کارگران از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان بود.این رقم برای گروه 20 شغل به میزان 23400 تومان بوده است. در عین حال، گروه یک شغلی در سال جاری برای 12 ماه کارکرد مبلغ 180 هزارتومان و گروه 20 شغلی نیز برای همین مدت کارکرد 280800 تومان پایه سنواتی خواهند گرفت و یا به حساب آنها منظور خواهد شد.

نمایندگان کارگران معتقدند که در جلسه بعدی شورا مجدداً باید بحث پایه سنوات به بحث گذاشته شود. اما  اگر فرض را بر این بگذاریم که این میزان افزایش تأیید شده است و سال آینده پایه سنوات روزانه برای گروه یک شغلی از 500 تومان به 1000 تومان و برای گروه 20 روزانه 1560 تومان یعنی از 1060 تومان به 1560 تومان در سال آینده برسد مطابق با جدول زیر تغییرات پایه سنوات کارگران را خواهیم داشت.

دریافت پایه سنوات کارگران به این صورت است که کارگران هر ماه متناسب با گروه شغلی شان مزد پایه سنوات را به صورت ماهیانه دریافت می کنند.علاوه بر این آن دسته از کارگرانی که یک سال سابقه کاری دارند، پایان هر یک سال به اندازه یک ماه پایه حقوق پایه سنوات دریافت می کنند.

 اما اگر طرحی که در شورای عالی کار مبنی بر افزایش دو برابری پایه حقوق کارگران که بدون امضای نمایندگان کارگر بوده به نتیجه برسد مبلغ پایه سنواتی گروه یک شغلی در سال آینده برای هر ماه 30 هزارتومان تعیین می شود. کارگران در گروه یک شغلی سنوات 1000 تومان برای هر روز کارکرد و کارگران گروه 20 شغلی نیز 2070 تومان برای هر روز کارکرد در سال 94 دریافت خواهند کرد.

جزییات پایه سنوات کارگران در سال 94

جدید ترین مطالب سایت