فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

ماجرای حضور خاتمی در دانشگاه شهید بهشتی

روابط عمومي دفتر رييس جمهور اسبق ايران تاكيد كرد كه هيچ گونه برخوردي از ناحيه تيم حفاظتي خاتمي با دانشجويان در پي حضور وي در دانشگاه شهيد بهشتي صورت نگرفته است...

هموطن: در پي برخي خبرسازي ها درباره برخورد تيم حفاظتي سيد محمد خاتمي با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي، روابط عمومي دفتر رييس جمهور اسبق ايران تاكيد كرد كه هيچ گونه برخوردي از ناحيه تيم حفاظتي خاتمي با دانشجويان در پي حضور وي در دانشگاه شهيد بهشتي صورت نگرفته است.

به گزارش ايسنا، سيد محمد خاتمي رييس جمهور اسبق كشورمان عصر ديروز به جهت حضور در مجلس بزرگداشت پدر همسر خود كه از سوي رييس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد در اين دانشگاه حضور يافت كه به دنبال آن سايت بسيج دانشجويي مدعي برخورد فيزيكي تيم حفاظت خاتمي با دانشجويان معترض به حضور وي در اين دانشگاه شد.

بر اساس آنچه روابط عمومي دفتر سيد محمد خاتمي اعلام كرده حضور خاتمي در دانشگاه شهيد بهشتي براي حضور در مراسم بزرگداشت مرحوم دكتر صادقي (پدر همسر خاتمي) كه خود آن فقيد سال هاي متمادي از اساتيد اين دانشگاه بوده است، بود و با استقبال دانشجويان و اساتيد دانشگاه همراه شد و تنها در اواخر مراسم يك دانشجو به حضور خاتمي در دانشگاه اعتراض كرد كه واكنش منفي گسترده دانشجويان به اين اعتراض، باعث سكوت وي شد.

روابط عمومي دفتر سيد محمد خاتمي همچنين تصريح كرد كه مراسم حضور خاتمي در دانشگاه شهيد بهشتي بر خلاف آنچه برخي سعي در القاي آن دارند با واكنش مخالف دانشجويان همراه نبود و حتي آنها از اين حضور حضور در مراسم بزرگداشت مرحوم دكتر صادقي و بر اين مبنا كوچك ترين برخورد فيزيكي بين دانشجويان و تيم حفاظت خاتمي رخ نداد و شعاري نيز عليه رييس جمهور اسبق كشورمان مطرح نشد. 

جدید ترین مطالب سایت