لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

ریاست مجلس خبرگان چند کاندیدا دارد

«ساعت هشت به سالن مجلس رفتیم. با اعضای خبرگان احوالپرسی کردم. ساعت هشت و ربع، جلسه رسمیت پیدا کرد. آقای مشکینی [رئیس مجلس خبرگان] صحبت کوتاهی داشت و سپس انتخابات هیأت رئیسه و کمیسیونها انجام شد

ریاست مجلس خبرگان چند کاندیدا دارد

«ساعت هشت به سالن مجلس رفتیم. با اعضای خبرگان احوالپرسی کردم. ساعت هشت و ربع، جلسه رسمیت پیدا کرد. آقای مشکینی [رئیس مجلس خبرگان] صحبت کوتاهی داشت و سپس انتخابات هیأت رئیسه و کمیسیونها انجام شد که تمام وقت جلسه امروز را گرفت. من هم به صورت نایب رئیس اول باقی ماندم. تغییر عمده ای در افراد پیش نیامد.»

خاطرات هاشمی رفسنجانی/ 8 تیر66. انتخاب ریاست خبرگان همواره همینقدر بدون حاشیه بوده و این بار نیز عضو مجلس خبرگان از این انتخابات همین برداشت را دارد؛ «تاکنون اینگونه بوده است که وقتی یکی از بزرگان برای ریاست مجلس خبرگان کاندیدا می شد، دیگران از وی تبعیت کرده و همواره جایگاه ریاست این مجلس، یک کاندیدا بیشتر نداشته است.»

حجت الاسلام رازینی افزود: علما به دلیل اینکه جایگاه سیاسی برایشان اهمیتی ندارد و احزاب سیاسی نیز در مجلس خبرگان فعال نیستند، به نفع آن فرد کنار می روند. عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه البته رقابت و البته وجود گروه های سیاسی نیز مطلوب است، گفت: شأن مجلس خبرگان هیچ گاه این نبوده که سلیقه های مختلف در آنجا کاندیدای خود را برای ریاست مجلس خبرگان معرفی کنند و ان شاءا... این بار نیز همین گونه خواهد بود. وی درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر حضور افراد مختلف در جایگاه کاندیداتوری ریاست مجلس خبرگان افزود: چه در زمان آیت ا... مشکینی و چه در زمان آیات هاشمی و مهدوی کنی اینگونه بوده که وقتی یکی از بزرگان کاندیدا می شد، دیگران نیز از وی تبعیت می کردند.

  اخبار سیاسی  - آرمان 

جدید ترین مطالب سایت