فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

وزیر خارجه شما فوق‌العاده است

12 سال از آخرین باری که مقام رسمی از استرالیا در تهران حاضر شدمی گذرد.استرالیا کشوری باحدود 24 میلیون نفرجمعیت و حاکمیت حزبی لیبرال به رهبری تونی ابوت است واکنون رهبر حزب لیبرال نخست وزیراین کشور نیزمحسوب می شود.

وزیر خارجه شما فوق‌العاده است

12 سال از آخرین باری که مقام رسمی از استرالیا در تهران حاضر شدمی گذرد.استرالیا کشوری باحدود 24 میلیون نفرجمعیت و حاکمیت حزبی لیبرال به رهبری تونی ابوت است واکنون رهبر حزب لیبرال نخست وزیراین کشور نیزمحسوب می شود.

استرالیا را با ۸۵۰/۶۸۶/7 کیلومتر مربع وسعت،ششمین کشور پهناور جهان بایددانست که یکی از قلمروهای همسود محسوب می شودو درسال ۱۹۰۱ از بریتانیا استقلال یافت.قلمروهای همسود یا قلمروهای مشترک المنافع از مستملکات و اکثر مستعمرات سابق بریتانیا تشکیل یافته است و در آنها ملکه الیزابت دوم به طور رسمی به عنوان ملکه و رئیس کشور شناخته می شود.

به جز بریتانیا که الیزابت دوم خود در آن حضور دارد،درکشورهای دیگر«فرماندار کل»که معمولاً به پیشنهادنخست وزیر آن کشور و دستور الیزابت دوم انتخاب می شود،وظایف رئیس کشور را ایفا می کند. کشورهای عضو قلمروهای مشترک المنافع زیرمجموعه  اتحادیه کشورهای مشترک المنافع هستند.برخلاف تصور عموم پایتخت استرالیا نه ملبورن یا سیدنی که شهرکانبرا است؛ شهری که در آن مجلس کشور و خانه فرماندار کل قرار دارد.او به صورت تشریفاتی و به نمایندگی ملکه الیزابت دوم ریاست دولت را در استرالیا به عهده دارد.درعمل نخست وزیر منتخب در کنار دولت ومجلس اداره کشور را در دست دارند.

اکنون پس از گذشت 12سال از آخرین سفر مقامی رسمی از استرالیا به ایران دیپلماسی دولت یازدم موفق شد پرچم این دو کشور را در تهران در کنار یکدیگر قرار دهد.ساختمان شماره يك وزارت خارجه در روزي كه گذشت ميهماني ويژه داشت.جولی بیشاپ،وزيرخارجه استراليا بعداز،بیش ازيك دهه وارد تهران شدتا با محمد جواد ظريف دررابطه بامسائل بين دو كشور كه سال ها متوقف مانده بود،بحث و تبادل نظر كنند.بيشاپ كه به گفته خودش به خاطر ظريف ودعوت او به ايران آمده، بعد از نشست خبري با ظريف به ديدار روحاني رفت.

  همدلي با ايران عليه داعش

اولین برنامه برای وزیر امور خارجه استرالیا در بدو ورودش به تهران نشست خبری مشترک با محمدجوادظریف بود.بیشاپ ابتدا درنشست خبری مشترک با محمدجوادظریف گفت:از این که در مذاکرات ایران با 1+5 پیشرفت حاصل شده خوشحالیم؛البته این ها بایدمتعادل باشدو برای طرفین سود داشته باشد. وي اظهار داشت:در دیدار با ظریف درموردمسایل مختلف،توسعه روابط دو جانبه و تحولات منطقه ای خصوصا موضوع داعش گفت وگو کردیم.وزیر امور خارجه استرالیا در بخش دیگری از صحبت هایش اظهار کرد: ما در جلسه امروز با وزیر امور خارجه ایران در مورد سازمان خشن داعش و خطرات آن گفت وگوهایی کردیم.

بیشاپ با بیان این که داعش یک نوع بسیار پیچیده و خطرناک تروریست جهانی است، تصریح کرد: ما از دولت العبادی در عراق حمایت می کنیم و نیروهای ما به عراقی ها آموزش های نظامی می دهند و ما در ائتلاف حملات هوایی حضور داشتیم.وی تاکید کرد: ما برای سرنگونی داعش تلاش می کنیم و امیدواریم رنج مردم در سوریه و عراق هرچه زودتر پایان یابد.

   بررسي معضل پناهجويان

یکی از بحث های مهم درروزهای پیش از ورود وزیر امورخارجه استرالیا به ایران مباحث پیرامون وضعیت مسافران ایرانی دراسترالیا بود؛بحرانی که پیش از این سفردر روزنامه قانون نیز به آن پرداخته شدیکی از مباحث نشست خبری بیشاپ بود.رئيس دستگاه دیپلماسی استرالیا در مورد صدور ویزا برای ایرانیان به استرالیا گفت: 10 هزار ویزا برای ایرانیان صادر می شود و همواره 8 هزار ویزای آن مربوط به ویزای موقت و توریستی است.

بیشاپ با اشاره به معضل پناهنده هاي ايراني خاطرنشان کرد:در جلسه با ظریف در مورد گروه های قاچاق انسان و مسئله بازگشت پناهجویان نیز مباحث مثبتی صورت گرفت. چالش هایی درباره  قاچاق انسان وجوددارد که ما در این راستا گفت وگوهای مثبتی را با ظریف داشتیم.بیشاپ با تاکیدبراین که بایدحمایت فراگیروقوی ازدولت عراق شودودولت این کشور توان این را داشته باشد که از خود دفاع کند،یادآور شد:در دیدار امروز درخصوص نقش نیروهای نظامی استرالیا درمبارزه باداعش بحث کردیم.

   ظريف فوق العاده است

در ادامه این نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگاری از بیشاپ در رابطه با سفر وی به تهران، و اینکه دلیل حضور وزیر امور خارجه استرالیا پس از سال ها در ایران چه بوده است؟ و آیا قرار است باب جدیدی از تعاملات میان دو کشور گشوده شود؟ گفت: من به دلیل دعوت وزیر خارجه فوق العاده شما به ایران سفر کردم. ما در این سفر در مورد حضور استرالیا در عراق و مبارزه با داعش صحبت هایی را کردیم.

وی با اشاره به این که سفرش به ایران درباره موضوعات دوجانبه هم بوده است، تاکید کرد: خوشحالم که سفرم به ایران باعث شد که بتوانیم تعاملات بیشتری را با ایران داشته باشیم و امیدوارم چارچوب توافق میان دو کشور حاصل شود. پس از نشست خبري مشترك با ظريف، این بار نوبت به حضور در نهاد ریاست جمهوری رسید .جولی بيشاپ به همراه هیاتی به نهاد رياست جمهوری رفت تا با روحاني گفت و گو كند.بیشاپ در نشست خبری خود به همراه محمد جواد ظریف تاکید بسیار برمسئله تروریسم و داعش داشت و عجیب نبود که تروریسم بین المللی از اولین محورهای سخنان بیشاپدر دیدار باروحانی باشد.

در اين ديدار رئيس جمهور باتاکید بر عکس العمل یکسان کشور ها در مبارزه با تروریسم گفت: جمهوری اسلامی ایران بر این مبنا آماده است تا با همه کشور ها از جمله استرالیا در زمینه مبارزه با خشونت، افراطی گری و تروریسم همکاری کند. رئيس جمهور با تاکید بر اینکه تروریسم خطر بزرگی برای منطقه و بشریت است، گفت: باید کاری کنیم که همه دولت ها و ملت ها در برابر تروریسم و ظلم به انسان های بی گناه فارغ از مسائل قومی، مذهبی و نژادی عکس العمل به موقع و یکسان نشان دهند.روحانی تاکید کرد:سازمان ملل متحدمی تواندبا اعزام گروهی حقیقت یاب بررسی کندکه در مدت بیست وچند روزی که از حملات هوایی به این کشور می گذرد،چه کسانی کشته شده اند؟

  هشدار روحاني 

رئيس جمهور سپس برحل مشکل آوارگان درگیری ها در منطقه تاکید کردوهشدار داد اگر به وضعیت آوارگان رسیدگی نشود،ممکن است  آن ها جذب گروه های تروریستی منطقه شوند.روحانی دربخش دیگری از سخنان خودبا اشاره به روابط خوب ایران واسترالیا،اظهار امیدواری کرداین سفرمنجربه تحرک بیشتر مناسبات فی مابین درعرصه های سیاسی،اقتصادی وفرهنگی شود.رئيس جمهور،توسعه روابط فرهنگی، اقتصادی و گردشگری میان دو کشور راضروری دانست و اظهار داشت:ایران همواره میزبان میلیون ها آواره و پناهنده از کشورهای همسایه بوده و هنوز نیز پذیرای این پناهجویان است.

   حمايت استراليا از تفاهم سوئيس

وزير خارجه استراليا روابط ایران و استرالیا را دیرپا و قدیمی توصیف کرد و با حمایت کانبرا از چارچوب تفاهم شده در مذاکرات ایران با ۱+۵ گفت:اگر طرفین به توافق جامع دست یابند،رژیم تحریم شکسته شده و آغازی نوین برای ارتباط ایران با کشورهای جهان و همسایه رقم خواهد خورد.

  علاقه مندی جهان به پیام روحاني درباره حقوق اقلیت ها

وزیر خارجه استرالیا گفت:جهان با علاقه مندی پیام رئيس جمهوری ایران مبنی برحقوق مساوی همه گروه ها و اقلیت های کشور ها و برخورد یکسان با ظلم و تبعیض را شنیده است.این پیام ایران را کشوری دوستدار صلح و ثبات معرفی کرده که می تواند نیرویی در جهت اقدامات مثبت جهانی باشد.

در ادامه نشست های دیروز جولی بیشاپ،با علی شمخانی دیدار کرد.دبیر شورای عالی امنیت ملی در این دیدار دستیابی به توافق نهایی با کشورهای 1+5 را منوط به انجام تعهدات و اتخاذ رویکرد مذاکره و تعامل از سوی آنان دانست و گفت:لغو تمام تحریم های ظالمانه و غیر قانونی پس از توافق ضروری است.

علی شمخانی در دیدار دیروزجولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا گفت:اساسا باقی ماندن تحریم با توجه به عملکرد و تعهد ایران مبنی بر شفاف سازی توجیهی نخواهد داشت.

 اخبار  سیاست  خارجی  - قانون 

جدید ترین مطالب سایت