لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

دیدار اصلاح‌طلبان با احمدی‌نژاد، جوک است

«مجلس در راس امور است»؛ يادآوري همين سخن بنيانگذار انقلاب اسلامي كافي است تا اهميت مجلس روشن شود هرچند رئيس دولت قبل به اين جايگاه باور چنداني نداشت اما نهايتا او نيز دريافت كه بدون همراهي مجلس قدرتي نخواهد داشت.

دیدار اصلاح‌طلبان با احمدی‌نژاد، جوک است

«مجلس در راس امور است»؛ يادآوري همين سخن بنيانگذار انقلاب اسلامي كافي است تا اهميت مجلس روشن شود هرچند رئيس دولت قبل به اين جايگاه باور چنداني نداشت اما نهايتا او نيز دريافت كه بدون همراهي مجلس قدرتي نخواهد داشت.

حال همان طيفي كه مجلس را در راس امور نمي دانست براي كسب كرسي هاي بهارستان خيز برداشته است و از يك سو سفر استاني مي رود و از سوي ديگر شايعاتي مبني بر ديدار با اصلاح طلبان را مطرح مي كنند؛ مساله اي كه وقتي «آرمان» آن را با محسن رهامي، دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها و رئيس كميته انتخابات شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در ميان گذاشت اين موضوع را شبيه يك جوك دانست. او همچنين موضوع ائتلاف با اصولگرايان معتدل مانند طيف آقاي ناطق نوري را محتمل دانست. آنچه در ادامه مي خوانيد مشروح اين گفت وگو است:

  گمانه ها درباره نوع فعاليت اصلاح طلبان در انتخابات اسفند 94 زياد است؛ آيا اصلاح طلبان فعال خواهند بود؟ با توجه به اينكه براي برخي از احزاب اصلاح طلب مشكلاتي وجود دارد. 

قبل از هر چيز بايد بگويم نيروهاي اصلاح طلب اعتقاد راسخي به تشكيلاتي بودن دارند و مديريت تشكيلاتي را يكي از روش هاي مهم اداره كشور مي دانند. درواقع كشور به لحاظ اداره و ساختار سياسي بايد مورد اصلاح قرار گيرد و روش هاي مدرني كه در كشورهاي دنيا براي اداره كشور از آن استفاده مي شوند، در مديريت كشور از آن بهره جست. با اين مقدمه لازم به ذكر است كه مجموعه اي از نيروهاي مختلف سياسي و تعدادي از احزاب اصلاح طلب كه داراي مجوز قانوني از وزارت كشور هستند البته اميدواريم احزابي هم كه داراي مشكلاتي هستند مشكلشان حل شود و بتوانند در انتخابات فعاليت كنند.

اما بقيه احزاب كميته هاي خود را فعال كرده اند و به طور هفتگي جلسه برگزار مي كنند. درحال حاضر محور اصلي كار اجرايي و كميته هاي مربوط به تشكيل كميته هاي تهران و استان ها با شوراي هماهنگي اصلاحات است كه تا به حال بسياري از احزاب آن هم كنگره هاي خود را برگزار كرده اند. از لحاظ قانوني هم مشكلي در فعاليت قريب به اتفاق آنها پيش نيامده است. البته با شوراي مشورتي رئيس دولت هشتم هم هماهنگي هايي درباره مسائل كلي سياسي، به عنوان يك مركز مشورتي و اتاق فكر اصلاحات دارند. اما احزاب خود به عنوان احزاب رسمي در تهران و شهرستان ها دفتر دارند، فعاليت مي كنند و فكر مي كنم با توسعه تلاش آنها نتيجه خيلي خوبي براي انتخابات مجلس دهم داشته باشيم.

از ابتدا شوراي هماهنگي اصلاحات شامل ۱۸حزب بود كه به مرور احزاب ديگري اضافه شده اند. درحال حاضر حزب اعتماد ملي بطور رسمي در جلسات شركت دارد و فعاليت مي كند. حزب عدالت و آزادي هم كه به تازگي به احزاب اصلاح طلب اضافه شده است و قبلا مركز آنها در اصفهان بود، اخيرا در حال كار سراسري هستند. مجمع زنان اصلاح طلب هم با دبيركلي سركار خانم شجاعي و همكاري خانم فائزه هاشمي و ديگر زنان اصلاح طلب به مجموعه نيروهاي اصلاح طلب براي انتخابات اضافه شده اند و خيلي خوب كار مي كنند.

  مدتي است سفرهاي استاني از اهالي سياست مشاهده مي شود كه به نظر نوعي سفر انتخاباتي باشد، مانند آقاي احمدي نژاد، عارف و حتي علي لاريجاني، نظر شما چيست؟

سفر استاني كه ديگران مي روند و مختص يك فرد نيست و خب افرادي كه به سفرهاي استاني مي روند قطعا برنامه اي براي آينده دارند. لذا مدت هاست كه سفرها شروع شده است و اين چيز جديدي نيست.

  يعني شما هم معتقد هستيد كه اين سفرها مي تواند براي انتخابات مجلس باشد؛ به ويژه سفرهايي كه از سوي احمدي نژاد صورت مي گيرد؟

حتي اگر به معناي شركت مستقيم در انتخابات نباشد مي تواند به معناي روحيه دادن به طرفداران يا يارگيري باشد. به عبارت ديگر از اين طريق نيروهاي خود را چه در تهران و چه در شهرستان ها سازماندهي مي كنند. به هر حال هر چه به انتخابات نزديك تر شويم جناح ها و گروه ها به سازماندهي نيروها روي مي آورند و اين سفرها نيز طبيعي است كه در اين راستا صورت مي گيرد البته در ماه هاي آينده با توجه به نزديكتر شدن به انتخابات اين تحركات شدت بيشتري خواهد گرفت و فعاليت هاي انتخاباتي چهره اي عيان تر به خود مي گيرد. در اين راستا تمركز ها به سمت افرادي جلب خواهد شد كه به نوعي مسئوليت ستادها و گرداننده انتخابات در استان هاي كشور باشد.

  به نظر شما چقدر مساله سفرهاي استاني مي تواند تاثيرگذار باشد؟

 مردم ما مردمي عاطفي هستند و در تصميمات سياسي، برخوردهاي از نزديك و جلسات و نشست مي تواند خيلي تاثيرگذار باشد. به عبارت ديگر مردم ايران به دليل فقدان احزاب سياسي و متاسفانه كمتر بهادادن به احزاب، انتخاب هايشان بيشتر بر اساس تصميمات عاطفي است. بنابراين وقتي افراد به سراغ آنها مي روند و با آنها صحبت مي كنند يا جلساتي را با آنها برگزار مي كنند خيلي به اين مساله كه برنامه هايي كه ارائه مي شود عملي است يا خير توجهي ندارند. همين نوع رفتار سياسي باعث شد در سال هاي گذشته موجب ايجاد مشكلات اقتصادي و فرهنگي شد. لذا تمام اين نقص ها را مي توان ناشي از فقدان احزاب قوي دانست اگر احزاب قوي، منسجم و تاثيرگذار در كشور وجود داشت مردم به برنامه هاي احزاب نگاه مي كردند و آنها را دنبال مي كردند و به احزابي راي مي دادند كه پايبند تعهدات خود هستند و برنامه بهتر و كارآمد تري را ارائه داده اند.

در فقدان احزاب چشم مردم بيشتر به وعده و وعيد هاست و به علت پايين بودن فعاليت احزاب كه البته بعد از تعطيلي خانه احزاب توسط دولت آقاي احمدي نژاد به پايين ترين حد خود رسيده و دولت آقاي روحاني هنوز نتوانسته است با بازگشايي خانه احزاب روح تازه ای در كالبد احزاب بدمد و با فعال ساختن آنها فضايي را فراهم كند تا مردم از اتخاذ تصميمات احساسي دور شوند و بر اساس واقعيات و كارآمدي ها تصميم نهايي را بگيرند. از سوي ديگر هم مطبوعات در ايران تيراژ بسيار پاييني دارند و از آنجايي كه سطح مطالعه مردم پايين است و همه اين عوامل بسيار مهم است براي سوق دادن مردم به سمت تصميمات بر اساس احساسات.

وقتي تصميمات جنبه احساسي پيدا كرد سفررفتن ها و وعده وعيد دادن ها و به قول معروف ديدارهاي چهره به چهره در انتخابات به ويژه انتخابات مجلس بسيار موثر است. بارها در شهرستان ها از نزديك ديده ام كه مثلا مردمي كه طرفدار يك نماينده مجلس بوده اند و آن را فردي لايق و توانا مي دانسته اند به دليل آنكه در مجلس ختم يا در مجلس بزرگداشت فلان فرد شركت نكرده است، رويگردان شده اند و رقيب آن فرد كه در مجلس ختم و... شركت كرده است در دور بعد انتخابات راي داده اند نه به آن دليل كه آن نماينده قوي تر است يا سواد بيشتري دارد بلكه به اين دليل كه رابطه نزديك تري با آن برقرار كرده است و استدلال مي كنند چون فلان فرد در مجلس ما شركت كرده است يا در برنامه اي كه داشته ايم سخنراني كرده است خجالت مي كشيم به او راي ندهيم؛ اين نوع تصميمات متاسفانه در انتخابات مجلس و شوراها موثر است و مي تواند خسارت هاي جدي به ساختار اداره كشور وارد سازد. لازم به ذكر است كه برخي نيز از اين نگاه جامعه سوءاستفاده مي كنند.

  بحثي هم وجود دارد كه آقاي احمدي نژاد صحبت هايي با اصلاح طلبان داشته است. آيا در اين رابطه اطلاعي داريد و آيا اصلا نزديكي اين دو طيف ممكن است؟ 

اصلاح طلباني كه مطرح هستند و از سران محسوب مي شوند مانند رئيس دولت هشتم و شوراي هماهنگي اصلاحات و من به عنوان يكي از دبيران كل احزاب اصلاح طلب و عضو شوراي هماهنگي تاكنون هيچ ديداري با احمدي نژاد و نزديكان او صورت نگرفته است و در برنامه چنين چيزي وجود ندارد چرا كه شايد ايشان از طريق طرفداران خود مي خواهد با پخش چنين شايعه اي محبوبيتي كاذب براي احمدي نژاد ايجاد كنند و از آنجايي كه برخی افراد شايعات را زودتر از حرف هاي واقعي باور مي كنند چنين تلقي را به جامعه بدهند،

در حالي كه چنين اتفاقي رخ نداده است و اصلاح طلبان اگر قرار باشند با طيفي ائتلاف كنند هيچگاه به سراغ فردي كه بيشترين ضربه را از سوي او خورده اند نمي روند بلكه با اصولگرايان ميانه رو و معتدل ائتلاف خواهند كرد يعني طيفي خردمند كه سابقه ديرينه در همراهي انقلاب و حضرت امام (ره) داشته اند كه در اين راستا ائتلاف با طيف ناطق نوري وجود دارد اما افرادي كه 8 سال بيشترين خسارت را به كشور زده اند و موجب تصويب قوي ترين تحريم ها عليه ايران شدند ائتلاف با آنها نه تنها سودي نداشته بلكه مضر خواهد بود و البته محبوبيت و مقبوليت اصلاح طلبان به زير سوال خواهد رفت لذا حركت پذيرفتن احمدي نژاد از سوي اصلاح طلبان، شبيه به يك جوك است.

  پس مي شود اين طور استنباط كرد كه احمدي نژادي ها با طرح مسائلي نظير ديدار احمدي نژاد با اصلاح طلبان مي خواهد مانعي براي پيروزي اصلاح طلبان باشند. 

اينها شايعاتي است كه اين افراد به راه مي اندازند تا منافع خود را تامين سازند. در هيچ دوره اي از بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مانند 8 سال احمدي نژاد اصلاح طلبان از عرصه سياسي و اجتماعي دور نشدند و برخوردي كه در دوره احمدي نژاد با اصلاح طلبان به ويژه در دانشگاه ها و... صورت گرفت هيچ دوره ديگري مشابه آن وجود ندارد و اين گروه حتي تحمل استادهاي فاضل اصلاح طلب در دانشگاه ها را هم نداشتند و تنگ نظري آنها عرصه را براي حضور اصلاح طلبان تنگ كرد.

بنابراين اين شايعاتي است كه در ميان مردم پخش مي كنند تا اذهان آنها را مشوش كنند و از آنجايي كه مطبوعات تيراژ بالايي ندارند و صداوسيما هم به اين موضوعات نمي پردازد، پخش چنين شايعاتي در فضاهاي مجازي مانند وايبر و فيس بوك و... بيشتر است و اين نقطه ضعف جامعه ماست به دليل محدوديت هايي كه در عرصه خبر و اطلاع رساني دارند.

  پس با اين تفسير شما هم به نوعي اذعان داريد كه اين طيف مي خواهند نتيجه معكوس از پخش اين شايعات بگيرند و احتمال موفقيت اصلاح طلبان را كاهش دهند؟

به اعتقاد من افرادي كه چنين مباحثي، نزديكي احمدي نژاد به اصلاح طلبان، را مطرح مي كنند عده اي سودجو هستند كه مي خواهند نشان دهند تابع اصول و قواعد خود نيستند. درواقع اصلاح طلبان نقدهاي جدي به عملكرد احمدي نژاد در طول سال هاي گذشته داشتند، حال وقتي چنين مباحثي مطرح مي شود اين تلقي در جامعه به وجود مي آيد كه اصلاح طلبان تابع قواعد تعريف شده اي نيستند و حاضرند به هر قيمتي با ديگران ائتلاف كنند و وارد مجلس شوند در حال حاضر بيشترين فشاري كه بر دولت آقاي روحاني وارد مي شود از سوي جبهه پايداري و همفكران آقاي احمدي نژاد است كه هرروز اين طيف تلاش مي كنند موانعي را براي دولت يازدهم ايجاد نمايند.

در چنين فضايي چطور امكان دارد اصلاح طلبان كه اصول و قواعد رسمي براي خود قائل هستند و هرگز نخواسته اند از اصول خود عدول كنند براي كسب كرسي مجلس حاضر شوند با افرادي كه به هيچ وجه پايبند اصول خود نيستند ائتلاف كنند و اين مساله در گذشته نيز اتفاق افتاده است. به اين صورت كه زماني وجود داشته است كه بيشترين فشارها بر اصلاح طلبان بوده است و اصلاح طلبان حاضر شدند هزينه سنگيني براي حفظ اصول خود بپردازند لذا اگر قرار بود اين اصول ناديده گرفته شود زماني كه احمدي نژاد بر سر قدرت بود بهترين زمان براي نزديكي بود و اين همه اجحاف را تحمل نمي كردند.

 اخبار سیاسی  - آرمان 

 

جدید ترین مطالب سایت