فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

فقط حس پدر یامادر شدن کافی نیست...

یکی از ابعاد مهم زندگی مشترک که همواره از آرزوهای هر پدر ومادری است داشتن فرزند است،ولی قبل از آن که زوجین بخواهند بچه دار شوند باید جواب معتدلی به برخی سوالات بدهند که در ابتدا هدف آنها از بچه دار شدن چیست؟

هموطن:

ثانیا آیا آمادگی روانی و اقتصادی برای بچه دار شدن دارند ؟وسوم آن که فرزند راصرفا به خاطر محکم شدن پیوند زناشویی که در خیلی از خانواده های ایران مرسوم شده است می خواهند داشته باشند یا نه؟

درابتدا زوجین وقتی می خواهند زندگی مشترک خود را آغاز کنند باید شناخت کافی نسبت به یکدیگر داشته باشند ، یعنی برای داشتن یک زندگی ایده آل باید ابتدا همدیگر را از لحاظ رفتاری بشناسند، اگربه این مقوله رسیدند آیتم های دیگر از قبیل بچه دار شدن واین که آیا آمادگی پذیرش یک بچه را دارند وآیا آنها می توانند مسوولیت یک فرزند را قبول کنند مطرح می شود.در فرهنگ قدیم ما اشتباه مرسوم بود که مسولیت ها قبل آن که بچه به دنیا بیاید تقسیم می شدیعنی پدر یک خانواده به عنوان مرد ،بعد مادی قضیه ومادر یک خانواده به عنوان زن بعد تربیتی ونگهداری فرزند را به عهده می گرفتند که البته این ایده از دید ما غلط است. امروزه در درجه اول آن چه مهم است احساس مسوولیت مشترک از سوی زوجین است یعنی قبل از تقسیم وظایف ،زن وشوهر باید آن قدراحساس مسوولانه نسبت به فرزند خود داشته باشندکه هیچ کم وکاستی برای نوزاد خود نگذارند وبعد از این مرحله تقسیم کار ومسوولیت  پذیری از سوی آنها می تواند در روند به رشد کودک به دنیا آمده تاثیر گذار می باشد وحتی فرزند رادرآینده دچار اختلالات رفتاری نکند.

فقط حس پدر یامادر شدن کافی نیست...

نوجوانی که دراین دوران از او اختلالات رفتاری سر می زند،گاهی اوقات ریشه در همین مساله دارد که والدین اودر زمان بچه دارشدن به یک جمع بندی و برنامه ریزی برای تقسیم کار ووظایف نرسیده اند.اگر پدر ومادر در ابتدای امر نگاه و نگرش درستی نسبت به آینده فرزند خود داشته باشند واین که هدف خود رااز بچه دار شدن مشخص کنند در آینده فرزند خود کوشا عمل کرده اند.

متاسفانه وقتی به این موضوع توجه لازم نمی شود و زوجین هم از بار مسوولیت تعریف شده شانه خالی می کنند ،بچه در آینده ممکن است دچار اختلالات رفتاری شود.

ماهمیشه عادت کرده ایم که اول یک چیز را وارد کنیم وبعد فرهنگ آن راپیاده کنیم،در صورتی که قبل از هر کاری باید فرهنگ ورویه آن مشخص وآموزش داده شود.زوجینی که می خواهند بچه دار شوند بهتراست قبل از آن علم خود را نسبت به پیرامون این مبحث بالا ببرند که از طریق گوناگون مثل کتاب خواندن ،رفتن به کلاس های آموزشی ومشاوره از دیگران راهنمایی جویند. نکته مهم آن که زن وشوهرهدف خود را از بچه دار شدن نیز بدانند.

فقط حس پدر یامادر شدن کافی نیست...

بسیاری از خانواده ها داشتن یک فرزند را، یک عادت که از قدیم واز پدرو مادرها به آنان هم منتقل شده می دانند که بعضا موجب پیوند زندگی می شود ،این ایده درست نیست.لذت بچه دار شدن یک زوج باید به این گونه باشدکه آنها بدانند آمادگی روحی و روانی وحتی مسوولیت مادی برای پذیرش فرزند خود رادارند و بعد آیا همراه و دوست فرزند خود هستند؟ داشتن فرزند همواره از آرزوهای هر پدر ومادری است، اما باید به این نکته توجه داشت که پذیرفتن مسوولیت از جانب والدین خود امری غیر قابل انکار است. به طور یقین شناخت زن وشوهر در واقع پدرومادر آینده ،از رفتار و شخصیت ابعاد روحی وروانی ومسایل زندگی زناشویی ومهم تراز همه قبول مسوولیت در قالب پدر ومادر خوب و مهربان همواره از مسایل مهم وحساسی بوده که در بهداشت روانی ازدواج ورابطه زناشویی و تربیت کودک بسیار مورد تایید مشاوران خانواده وروان شناسان بوده است.

توصیه من به عنوان یک روانشناس به زوجین این است که بهتراست خیلی عجول برای بچه دارشدن تصمیم نگیرند.

درزندگی زناشویی مدتی باهم زندگی واز همدیگر شناخت درستی راکسب کنند وهمواره به این نکته توجه داشته باشند که می خواهند موجودی راوارد زندگی کنند که قرار است از وجود آن لذت ببرند و تنوعی را در زندگی خود حاصل نمایند. پس قبل از هرعملی باید ابتدا هدف خود رامشخص کنند و پذیرش مسوولیت ها با آگاهی صورت گرفته و بعد از رفع هرگونه مشکلی، اقدام به بچه دار شدن کنند.

این رویه غلط که بعضی ها فقط می خواهند حس مادر و پدر شدن را تجربه کنند کنار بگذارند،مهم موفق بودن ورسالت درست وصحیح زن وشوهر دراین مسیراست.

منبع:مجله موفقیت – محمد رضادژکام (روان شناس)

جدید ترین مطالب سایت