فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

پس از خروج روح از بدن چه اتفاقی در مغز می‌افتد؟

دانشمندان مو سسه کالسروهه آلمان با استفاده از اسکن مغز، رویدادهایی را بررسی کرده اند که در زمان تجربه خروج روح از بدن اتفاق می افتند.

محققان از یک آزمایش غیرمستقیم برای القای تصور دروغینی در داوطلبان تحت اسکنر مغزی استفاده کردند که انگار از بدن خود خارج شده و از خارج بدن، به خود نگاه می کنند.

آنها دریافتند که بخش های خاصی از مغز داوطلبان در زمان انجام این آزمایش با توجه به منطقه ای از اتاق که تصور می کردند در آنجا قرار دارند،  فعال می شد.

این یافته ها نشان می دهد که فعالیت غیرعادی در این مناطق که شاید تحت تاثیر دارو یا در اثر محرومیت از اکسیژن اتفاق افتاده، می تواند مسؤل بوجود آمدن تجربه های خروج روح از بدن باشد.

محققان از هدست های ویدیوئی استفاده کردند که نمایی از اتاق از نظر سوم شخص به داوطلبان ارائه می کرد.

این تصور باعث شد که داوطلبان در زیر دستگاه اسکنر باور کنند در یک بدن غریبه در سوی دیگر اتاق قرار داشته و به بدن خود در زیر دستگاه ام آر آی نگاه می کنند.

در برخی تجربیات، دانشمندان حتی به لمس یا تهدید بدن غریبه با چاقو پرداختند تا واکنش مغز داوطلبان را در برابر آنها بسنجند.

به گفته محققان، این یافته ها از اهمیت زیادی برخوردارند زیرا به ارائه نخستین خصوصیات مناطق مغزی دخیل در شکل گیری تجربه ادراکی از خود بدن در فضا پرداخته اند.

در این پروژه از 15 داوطلب سالم خواسته شد تا نمایشگرهای بالاسری را بپوشند که به نمایش آنها در زیر دستگاه ام آرآی از سوی دیگر اتاق و از نقطه نظر یک شخص دیگر می پرداخت. داوطلبان نه تنها می توانستند پاهایی را مشاهده کنند که روی تخت دراز کشیده بودند، بلکه همچنین می توانستند پاهای خود را که از زیر اسکنر بیرون زده بود، مشاهده کنند.

محققان با لمس بدن شرکت کنندگان توسط یک جسم و همزمان لمس مشابه بدن غریبه در سوی دیگر که با هدست قابل مشاهده بود، توانستند حس دروغین را القا کنند.

اسکن های مغزی ثبت شده در زمان انجام این تجربیات نشان داد که الگوهای فعالیت در لوب های تمپورال و آهیانه ای با این حس نابجا از موقعیت خود مطابقت داشت.

این اسکن ها همچنین موفق به شناسایی فعالیت خاصی در هیپوکامپ شدند که نورون های جی پی اس در آن قرار دارند. این امر می تواند بدان معنی باشد که فعالیت غیرعادی در این سلول ها می تواند تا حدی مسؤل ایجاد تجربه خروج روح از بدن باشد.

این یافته ها در مجله Current Biology منتشر شده است.

هموطن

 

جدید ترین مطالب سایت