لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

دلواپسان چرا دلواپسند؟

به نظر مي رسد کساني که امروزه تحت عنوان دلواپس يا دل  نگران در جامعه مطرح هستند چنانچه دلواپسي و يا دلنگراني شان براي کشور و منافع ملي بود ما هيچ حرفي نداشتيم ولي اين دلنگراني ها حاميان هشت ساله دوره آقاي احمدي  نژاد بودند 

دلواپسان چرا دلواپسند؟

به نظر مي رسد کساني که امروزه تحت عنوان دلواپس يا دل  نگران در جامعه مطرح هستند چنانچه دلواپسي و يا دلنگراني شان براي کشور و منافع ملي بود ما هيچ حرفي نداشتيم ولي اين دلنگراني ها حاميان هشت ساله دوره آقاي احمدي  نژاد بودند و زماني که در دوران آقاي احمدي نژاد قطعنامه هاي تحريم پي در پي عليه ما صادر مي شد اين ها هيچ نگراني نداشتند و دلواپسي احساس نمي کردند و حتي زماني که به مرحله اي رسيديم که صحبت از حمله نظامي به کشورمان شد اين ها احساس دلواپسي نکردند لذا اين نشان مي دهد که اين افراد دلواپسان کشور و ملت ايران و مصالح نظام نيستند بلکه اين ها دلواپسان منافع شخصي و گروهي شان هستند که اين منافع شان الان با روي کار آمدن دولت آقاي روحاني به خطر افتاده است. اين افراد قدرتشان را در عرصه اجرايي از دست داده و نگران هستند که بخشي از قدرتشان از دست رفته است.

البته دلواپسي ديگر اين افراد آن است که امسال در انتخابات مجلس قدرت شان را در مجلس هم از دست بدهند. البته برخي از دلواپسان هم افرادي هستند که منافع شان از ناحيه تحريم به سنگ خورده و نمي توانند آن منافع ميلياردي را براي خود داشته باشند و اقتصاد کشور نظمي پيدا کرده که اين نظم آن شرايط بي نظمي که باعث تامين منافع آنها شده و به نحوي پول ملت را به جيب مي زدند، اين چرخه متوقف شده و اين عده منافع اقتصادي شان به خطر افتاده است.

بنابراين عده اي دلواپس منافع اقتصادي و عده اي دلواپس منافع سياسي هستند البته در اين ميان بخش ناچيزي هم دلواپساني هستند که تحت تاثير تبليغات اين دو دسته قرار مي گيرند وگرنه در شرايطي که ضريب امنيت کشور ارتقا پيدا کرده دلواپسي معنا و مفهومي ندارد البته اين بدان معنا نيست که فردي که دلواپس است گناه مرتکب شده اما اگر دلواپسي به دليل منافع شخصي، گروهي و جناحي باشد از گناه هم بدتر است. در هر حال ما دلواپس رفتار و حرکات دلواپسان هستيم که به منافع ملت ايران ضربه نزنند.

در هر حال دلواپساني که منافع اقتصادي و يا سياسي شان از دست رفته داراي رسانه ها و منابعي نيز هستند که از اين قدرت رسانه اي شان عليه دولت استفاده مي کنند. به نظر مي رسد که وظيفه رسانه اي حامي دولت نه به دليل آن که حامي دولت هستند بلکه به دليل حمايت از منافع ملت ايران بايد روشنگري کنند و حقيقت دلواپسي دلواپسان را تبيين کنند.

البته ملت هم به خوبي از اهداف اين دلواپسان آگاه شده اند و دلواپسان هم وقتي ديدند که کارشان نگرفته ديگر امروز کمتر واژه دلواپسي را به کار مي برند زماني هجمه بسيار وسيعي را با عنوان دلواپسي آغاز کردند اما وقتي ديدند که کارشان نمي گيرد و دلواپسي شان مورد توجه ملت قرار نگرفت و مردم آنها را همراهي نکردند مقداري دوز آن دلواپسي را کمتر کرده و از اين اصطلاح کمتر استفاده کردند.

به طور کل ديگر اين گروه حرفي براي گفتن ندارند و در مقابل اين سوال مردم قرار گرفتند که در هشت سال دوره رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد تهديد عليه کشور جدي بود چرا دلواپسي احساس نشد و الان که دولت در جهت رفع تحريم ها تلاش مي کند چرا اين افراد دلواپس هستند. اين مساله دست دلواپسان را براي ملت رو کرد و ديگر اين افراد در نزد مردم جايگاهي نداشته و تنها و منزوي شده اند.

 

اخبار سیاسی  -داریوش  قنبری, مردم  سالاری

جدید ترین مطالب سایت