لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

زمینه سازی افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه

هیئت عمومی «دیوان عدالت اداری» درباره افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه رای وحدت رویه صادر کرد. برابر تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد.

 

هموطن

به نقل از دیوان عدالت اداری، در رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه آمده است: به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392 به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و هیئت وزیران نیز در راستای این اختیار برابر بند یک تصویب نامه شماره 92091/ت46527 به تاریخ 19 تیر 92 مدت مرخصی زایمان (یک و 2 قلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی را 9 ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است.

در ادامه رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: نظر به اینکه شعب 45 و 10 و 4 دیوان عدالت اداری به شرح آراء مندرج در گردش کار که در شعب هشتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تائید و استوار شده است در ارتباط با خواسته شکات مبنی بر الزام دستگاه دولتی متبوع خویش به افزایش مدت مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه، حکم به وارد دانستن شکایت صادر کردند این آراء در راستای حکم پیش گفته مقنن و مصوبه یاد شده هیأت وزیران صادر شده اند و به عنوان رأی صحیح تلقی می  شوند و به همین جهت در راستای ماده 90 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مفاد آرای مذکور به عنوان رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

جدید ترین مطالب سایت