فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

عراقچی:پروتکل‌الحاقی‌برای‌ما‌جزو‌خطوط قرمز‌نبود

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای تصریح کرد: ما امنیت ملی و و اسرار نظامی خودمان و دستاوردهای دانشمندانمان را با هیچ چیزی معامله نمی کنیم و اجازه نمی دهیم خدشه ای به آن وارد شود.

عراقچی:پروتکل‌الحاقی‌برای‌ما‌جزو‌خطوط قرمز‌نبود

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای تصریح کرد: ما امنیت ملی و و اسرار نظامی خودمان و دستاوردهای دانشمندانمان را با هیچ چیزی معامله نمی کنیم و اجازه نمی دهیم خدشه ای به آن وارد شود.

سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به تشریح آخرین روند مذاکرات هسته ای پرداخت.

وی در خصوص جلسه غیرعلنی روز گذشته در مجلس گفت: بعد از هر دور مذاکره در کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور می یافتیم و این بار خواستند در جلسه غیر علنی حضور یابیم.

عراقچی عنوان کرد: بحث های خوبی روز گذشته مطرح شد.

معاون وزیر خارجه گفت: در هر مذاکره و گفت وگوی دیپلماتیک هر سفیر و فرستاده ای مامور است یکسری دستورالعمل ها را اجرا کند و خطوط قرمز و چارچوب ها برای آنها مشخص می شود. در موضوع هسته ای که حساس و مرتبط با امنیت و آینده کشور است، چارچوب ها ، اضول و خطوط قرمزی هستند. مقام معظم رهبری گفتند که این چارچوب ها توسط ایشان تدوین می شود. شورایی وجود دارد که مشخص شده برای طراحی عملیاتی مذاکرات که تحت نظارت مستقیم رئیس جمهور هستند و دستورالعلمل ها به تیم ابلاغ می شود و ما موظف به اجرای این دستورالعمل ها هستیم. وظیفه ماست که در این چارچوب و خطوط قرمز حرکت کنیم.

عراقچی در خصوص بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران گفت: ما با سوء استفاده از نظارت ها مشکل داریم.ولی اجازه نمی دهیم از این نظارت ها برای دسترسی به اطلاعات سری کشور، شناسایی دانشمندان و سیاست های کشور سوء استفاده شود.

وی درباره پروتکل الحاقی گفت: چون پادمان نواقصی در بحث بازرسی داشت پروتکل الحاقی نوشته شد و یکسری بازرسی های گسترده ترو دسترسی های بیشتری را برای آژانس ایجاد می کند. این پروتکل در کنفرانس خلع سلاح در ژنو تدوین شد.

عراقچی با بیان اینکه پروتکل الحاقی برای ما جزو خطوط قرمز نبود، خاطرنشان کرد: البته ممکن است خطوط قرمز در طول زمان جا به جا شوند. ولی هنوز نشده و دستورالعمل های ما تغییر نکرده است. در پروتکل الحاقی دسترسی به سایت های هسته ای وجود دارد.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای با بیان اینکه هنوز چیزی پذیرفته نشده است، گفت: اگر به توافق رسیدیم منوط به نظر مجلس یا طی روندهای قانونی، توافقات ما اجرا می شود. ما مامور به مذاکره هستیم هنوز که توافقی صورت نگرفته است. به ما اختیار داده شده بود که پذیرش پروتکل الحاقی را در طول مذاکره مدنظر قرار بدهیم.

وی با اشاره به برنامه اقدام مشترک ژنو و اینکه تصویب پروتکل الحاقی منوط به نظر مجلس است، خاطرنشان کرد: در توافق نهایی نیز همین خواهد بود. اگر توافق نهایی در کار باشد پروتکل الحاقی منوط به نظر مجلس و طی روال های قانونی است. ما نمی توانیم به عنوان مذاکره کننده چیزی را بدون نظر مجلس قول بدهیم.

معاون وزیر خارجه درباره تفاوت ها بین نظارت های عادی و نظارت های پروتکل خاطرنشان کرد:  اینکه در گذشته ممکن است اطلاعاتی از داخل مراکز ما به دست بازرسان رسیده باشد حتما نقطه ضعفی است که باید برطرف شود و این نگرانی و دغدغه ماست. نباید اجازه دهیم از بازرسی ها سوء استفاده شود.

وی با بیان اینکه در پروتکل الحاقی دسترسی به سایت های غیرهسته ای پیش بینی شده آن هم دسترسی مدیریت شده، گفت: سایت غیرهسته ای می تواند شامل مراکز نظامی هم باشد.

عراقچی گفت: آژانس مامور کشف فعالیت های خلاف هسته ای است.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای عنوان کرد: آنها را به همان نقطه می برند و در محیطی که نمونه برداری می کند اگر چیزی باشد که نخواهید ببینید روی دستگاه ها را می پوشانند. بازرس چشم بسته وارد مرکز می شود

وی پرسید: آیا این به معنی بازرسی از مراکز نظامی است؟ گفت: این باید قضاوت شود. اگر دسترسی مدیریت شده در چارچوب بازرسی ممنوعه مقام معظم رهبری باشد سمعا و طاعتا رعایت می کنیم. اگر مجلس به این نتیجه برسد این بازرسی ها در زمره همان بازرسی هایی است که رهبری فرمودند مطاع است.

معاون وزیر خارجه گفت:  ما ادعایی نداریم و نمی خواهیم که به هر طریقی پروتکل الحاقی را اجرا کنیم. 2 سال و نیم پروتکل الحاقی را داوطلبانه اجرا کردیم و من خاطر ندارم در آن مقطع گزارش یا شکایتی از دوستان ما در بخش نظامی رسیده باشد که آژانس از اختیارات خود سوء استفاده کرده است. از این دسترسی  ها هیچ سوء استفاده ای نباید صورت گیرد اگر به این جمع بندی برسیم که این دسترسی مدیریت شده در تعریف بازرسی ها از مراکز نظامی و ممنوعه از دید رهبری می گنجد ما حتما پروتکل الحاقی را نمی پذیریم.

عراقچی تصریح کرد:  حاضر نیستیم اسرار نظامی کشور را به خاطر توافق بفروشیم.

وی گفت: ما نباید به بازرسان آژانس اجازه سوء استفاده بدهیم.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده با بیان اینکه ما تجربیات خوبی نسبت به نحوه عملکرد آژانس داریم، خاطرنشان کرد: آژانس مدعی شد در مریوان آزمایش خاصی صورت گرفته که ما از آژانس خواستیم مدرک ارائه دهد که آژانس ناتوان ماند و ما خواستیم بازرسی کند که آژانس گفت نمی خواهم بروم. اگر یک مرکز نظامی را درخواست کند باید مدارک ارائه دهد.

معاون وزیر خارجه گفت: ممکن است ما بنا به شرایطی تشخیص دهیم دسترسی را بدهیم. ما از پارچین دو بار دسترسی دادیم و آقای فریدون عباسی نیز به این مسئله اشاره داشت.

وی افزود: باید مطمئن شویم که درخواست آژانس معقول است. ما امنیت ملی و و اسرار نظامی خودمان و دستاوردهای دانشمندانمان را با هیچ چیزی معامله نمی کنیم و اجازه نمی دهیم خدشه ای به آن وارد شود.

عراقچی تصریح کرد: منافع ملی ما قابل معامله با هیچ چیزی نیست. سیستم های نظامی و دفاعی کشور قابل مذاکره هم نیست چه برسد به معامله و مصالحه.

وی در خصوص 2 بار بازرسی از پارچین عنوان کرد: تیم مذاکره کننده اجازه دسترسی به مراکز نظامی را ندارد. آژانس از هیچ یک از تاسیسات ما نمی تواند بازرسی کند.اجازه نخواهیم داد سوء استفاده ای از این دسترسی ها صورت گیرد.

عراقچی در پاسخ به سؤالی گفت: در خصوص بازرسی ها باید دقت کنیم که شیوه های شناخته شده ای که امکان سوء استفاده ندارند، استفاده شود. باید مراقبت کنیم که دشمن همیشه منتظر نقاط ضعف ماست، نقاط ضعف را پوشش دهیم. اگر توافق به دست بیاید باید مراقبت کنیم هیچ نقطه ضعفی نداشته باشیم. اگر به شرایطی برسیم که منجر به ملغی و فسخ شدن توافق شود، اولا بازگشت تحریم ها به آن آسانی که آنها فکر می کنند، نیست. برای این تحریم ها هفت الی هشت سال تلاش کردند که این ساختار را ایجاد کنند، البته می توانند ولی برای آنها طول خواهد کشید.

وی گفت: اگر تصمیم بگیریم به نقطه اول برگردیم همه ظرفیت موجود برای اینکه برنامه ما به مرحله اول برگردد،  وجود دارد. ممکن است یک مقدار زمان ببرد. در فردو 1044 ماشین حفظ خواهد شد و در کمتر از یک ساعت گاز و برق می تواند وصل شود و فردو برای ما ارزش راهبری دارد و هیچ کس به خود این اجازه را نمی دهد به تاسیسات ما تعرضی کند.

عراقچی گفت: اگر آنها نقض تعهدات کنند و ما به برنامه های خود برگردیم، دنیا حق را به ما خواهد داد.

معاون وزیر خارجه درباره تحریم ها و اظهارنظر معاون وزیر نفت درباره لغو تحریم ها عنوان کرد: ما کیفیت توافق را فدای سرعت نخواهیم کرد. هر توافقی را نخواهیم کرد، توافق خوب، توافقی که حقوق مردم را تامین کند، حرکت به سمت غنی سازی صنعتی، حفظ فردو و ... باید وجود داشته باشد در جزییات همه چیز طبق خواسته های ما تامین شده باشد و همزمان تمام تحریم های اقتصادی و مالی لغو شود.

وی درباره زمان اجرای توافق جامع گفت: کنگره آمریکا 30 روز وقت دارد تصمیم بگیرد که ممکن است رد کند بعد رئیس جمهور آمریکا وتو می کند که حدودا 52 روز طول می کشد.

عراقچی با طرح این سؤال که چه زمانی کنگره به اوباما گفت توافق را بفرست که من نظر بدهم؟ پاسخ داد: بعد از لوزان. چون احساس کردند توافقی که حاصل می شود توافق خوبی برای آنها نیست و بیشتر به نفع ایران است و به همین خاطر کنگره وارد شد، حداقل کاری که کنگره می کند معطلی 52 روزه است و حداکثر اینکه توافق را نپذیرد.

وی گفت: نمی دانم جناح های سیاسی در کشور ما تقسیم وظیفه می کنند یا رقابت می کنند.

معاون وزیر خارجه درباره اینکه طرف مقابل ما چه کسی است؟ گفت: طرف مقابل ما دولت ها و 6 دولت هستند. اگر توافق حاصل شود چندجانبه است و این تعهد دولت آمریکاست. دولت آمریکا موظف به اجراست و کنگره هر بازی در می آورد به عهده خودشان است.

وی در خصوص اینکه تحقیرآمیز نیست که ما منتظر نظر کنگره باشیم؟ عنوان کرد: تا وقتی کنگره آمریکا و مجلس ما نظر ندهد کاری را صورت نمی دهیم.

عراقچی افزود: آنچه بین دولت و کنگره آمریکا می گذرد، به خودشان مربوط است. دولت آمریکا باید آمادگی خود را برای اجرا عنوان کند. هیچ کاری نخواهیم کرد که دولت آمریکا آمادگی خود را برای اجرا اعلام کند.

اخبار سیاست خارجی - فارس

جدید ترین مطالب سایت