لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

ضرورت اندیشیدن به آن هشت سال!

آشکار شدن فسادهاي مالي در زمان دولت پيشين حالا به چنان درجه اي از زنندگي رسيده است که ضرورت انديشيدن به آن هشت سال را بيش از پيش ضروري مي سازد. اين که چه زمينه ها واسبابي باعث  و باني به بار آمدن اين ميزان از فساد وخرابي بود واين پرسش بزرگ تر که چه کنيم تا بار ديگر دامن سياست به آلايش هاي فساد وآماتوريسم آلوده نگردد، پرسش هايي است که نمي بايد دمي ما را آسوده بگذارد!

اخبار,اخبار سیاسی , فسادهاي مالي

آشکار شدن فسادهاي مالي در زمان دولت پيشين حالا به چنان درجه اي از زنندگي رسيده است که ضرورت انديشيدن به آن هشت سال را بيش از پيش ضروري مي سازد. اين که چه زمينه ها واسبابي باعث  و باني به بار آمدن اين ميزان از فساد وخرابي بود واين پرسش بزرگ تر که چه کنيم تا بار ديگر دامن سياست به آلايش هاي فساد وآماتوريسم آلوده نگردد، پرسش هايي است که نمي بايد دمي ما را آسوده بگذارد!

از جمله آفت هاي سياست ما در طول تاريخ سياسي اهميت دادن به فردِ سياستمدار(شخص) به جاي امر(cause ) سياسي بوده است. به عبارت دقيق تر ما همواره به جاي راسخ کردن کارکردهاي نهادهاي سياسي به شخص سياستمدار پر  و بال داده ايم و همه چيز را از سياستمداران خواسته ايم! غافل از اينکه در سياست اين نهادها هستند که بار اصلي نگه داشتن اخلاق سياسي، سد کردن راه فساد سياسي و مراقبت از پرنسيب ها واصول سياسي را بر عهده دارند.

در کشورهايي که نهادهاي سياسي همانند حزب از قدمتي گهگاه چند صد ساله برخوردارند، سياستمداران منزلت شان را نه مديون شعار ها وجملاتِ تشريفاتي وسواري بر خواست هاي فوري شهروندان که بر اساس  طي کردن سلسله مراتب قدرت در نهادهاي سياسي  و مقبوليت شان در ميان اعضاي حزب وتشکل هاي جا افتاده سياسي به دست مي آورند. اما جنس سياست ورزي در کشور ما ، همواره بر شخصيت هاي سياسي تکيه داشته و بيش از آنکه از نهادهاي سياسي ريشه دار نيرو بگيرد، وامدار کاراکتر سياستمداران و ميزان چرب دستي آنها در تبليغات و تسلط بر شگردهاي روابط عمومي  بوده است، که کمترين آسيب چنين برداشتي افزون بر اينکه درهاي سياست را برروي آماتورها و هرکارنابلد سياسي مي گشايد، سياست را به تمامي  به ظرايف شخصيتي سياستمداران (روحيه، خصوصيات رواني، کمپلکس ها، نوع تربيت وآموزش خانوادگي، کمبودها و...) سنجاق مي کند! و از همين رو است که با آمدن فلان سياستمدار وپايان يافتن دوره مسووليت بهمان رييس دولت ما با فراز وفرود هاي آنچناني رو در رو مي شويم و زمانه وزمينه سياست در کشور ما دچار تلاطم هاي خسارت بار مي شود.

در حالي که اگر دقيق تر به کشورهاي توسعه يافته بنگريم  ، انصاف بايد داد که به رغم دگرگوني پي در پي در توزيع قدرت،از دگرگوني هاي اقيانوسي وتغييرات آسيب زا در پهنه سياست شان خبري نيست و کمتر روحيه شخصي سياستمداران در هدايت ماشين سياست  و تغيير مسير آن کارگر مي افتد! چراکه از پيش مسير سياست با نهادهاي کهنسال وپرنسيب هايي که پس از گذشت ساليان دراز «دست نزدني» لقب گرفته اند، نشانه گذاري شده است. باري، در اين دو سالي که از عمر دولت تدبير واميد مي گذرد علي رغم اينکه همين تازگي ها اخگر هاي نويد بخشي از رونق بخشيدن به فعاليت احزاب به چشم آمد اما در مجموع، کارنامه دولت تدبير و اميد در بخش فعال کردن نهادهاي مدني چندان اميدوارکننده نيست!

و هنوز هم سياست ما بر مدار «شخصيت» ونه بر پايه «نهاد» مي گردد. به طوري که سايه کاراکتر دکتر روحاني وويژگي هايش ( حقوقداني، استاد دانشگاه، متخصص در امنيت ملي، زبان داني، فصاحت و...) در همان روزهاي آغازين نبردهاي انتخاباتي تا به امروز بر سر دولت سنگيني مي کند و دولت رنگ وبوي شخصيت ايشان را به خود گرفته است.

در اينکه هر کابينه اي بر اساس سليقه رييس کابينه پيکر مي گيرد، نکته اي است که در آن چون و چرا نيست اما وابستگي تام يک کابينه و در مرتبه اي بالاتر ماشين سياست يک کشور به کاراکتر سياستمدار و فقدان نهادهاي کهنسالي که مستقل از شخصيت اين و آن سياستمدار، نقش جلوگيري از دگرگوني هاي گسترده را در ميدان سياست بر عهده دارند، ظريفه اي است که مي بايد خواب هر نظاره کننده اي را آشفته سازد. تنها کافي است خرابي هاي هشت سال سوء مديريت دولت «مهرورز»  و حجم دلچرکيني هاي به جا مانده را در نظر آوريم تا دريابيم فقدان نهاد سياسي حرفه اي و تکيه بر شخصيت و ويژگي هاي سياستمدار، راه سپردن بر پوسيده ترين ريسمان هاست و در دنياي نهادمند امروزي گرايشي است که در نَفس خود بازنده و پشيماني آور است!

اخبار سیاسی - مردم سالاری

جدید ترین مطالب سایت