فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

شنیده اید کسی بگوید: «من هیچ حرفی نزدم اما او از چشم هایم، حسم را خواند؟» برای شما هم پیش آمده که چشم هایتان احساس واقعی تان را لو دهد؟ شما چطور بلدید از چشم و حالات صورت دیگران نگرانی، تعصب، عصبانیت و ترس را بخوانید؟ آزمونی که پیش رویتان است، به شما خواهد گفت هوش عاطفی (هیجانی) تان که یکی از مولفه های هوش اجتماعی است، تا چه حد است. به این 20 چهره خوب دقت کنید و احساسشان را حدس بزنید.

در نهایت، پاسخ هایتان را با کلید سوالات تطبیق دهید و برای هر پاسخ درست یک امتیاز برای خود درنظر بگیرید تا معلوم شود چه نمره ای از 20 می گیرید! البته با توجه به این که این عکس ها مربوط به یک فرهنگ دیگر است، ممکن است برخی از واکنش ها در فرهنگ ما مقداری متفاوت باشد.

1- این خانم چه احساسی دارد؟

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

تست: هوش هیجانی ات چنده؟ هوش هیجانی,آزمون,شخصیت شناسی

الف)خجالت زدگی  ب) ترس  ج) ناراحتی  د) تعجب

 

2- صورت این آقا نشان دهنده حس ........ است.

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

الف) مجذوب  ب) هیجان زده  ج) خوشحال  د) مودب

3- به نظر شما این آقا چه حالی دارد؟

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

الف) ناراحت  ب) درد  ج) عصبانیت  د) منزجر

 

4- این حالت صورت یعنی ..........

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

الف) کمرویی و خجالت   ب) ناراحتی  ج) سرگرم  د) شرم و روسیاهی

5- این خانم چه حسی دارد؟

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

الف) غرور  ب) تحقیر  ج)هیجان  د) خشم

6- این حالت چشم ها و دهان یعنی .........

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

الف) ترس  ب) هیجان  ج) تعجب  د) همدردی

7- به نظرتان حالت چهره این آقا چه می گوید؟

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

الف) ناراحتی  ب) شرم و روسیاهی  ج) انزجار  د) تحقیر

 

8- این حالت یعنی .............

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

الف) عصبانیت  ب) درد  ج) انزجار  د) ناراحت 

 

9- این خانم احساس ........ می کند.

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

الف) گرایش و میل   ب) کمرویی  ج) مجذوب شدن  د) عشق

 

10- این حالت نشان دهنده چه حسی است؟

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

الف) شرم و روسیاهی  ب) عصبانیت  ج) ناراحتی  د) درد

 

11- این آقا احساس ........ می کند.

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

الف) همدردی  ب) ناراحتی  ج) خشم  د) علاقه 

12- حالت چهره این فرد به شما می گوید او ........ است.

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

الف) سرگرم  ب) علاقه مند ج) متعجب  د) هیجان زده

13- حالت چهره این فرد نشان دهنده چه حسی است؟

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

الف) تعجب  ب) علاقه  ج) گرایش و میل  د) خوشحالی

14- این آقا احساس ........ می کند.

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

الف) ناراحتی  ب) شرم و روسیاهی  ج) انزجار  د) همدردی

 

15- حالت چهره این فرد نشان دهنده چه حسی است؟

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

الف) ناراحتی  ب) غرور  ج) کمرویی  د) شرم و روسیاهی

 

16- لبخند این فرد نشان دهنده ....... است.

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

الف) خوشحالی  ب) گرایش و میل  ج) ادب  د) همدردی

 

17- چهره این خانم نشان دهنده کدام حس است؟

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

الف) ناراحتی  ب) شرم و روسیاهی  ج) کمرویی  د) عشق

 

18- چه احساسی را از این چهره می خوانید؟

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

الف) احساس گناه  ب) ناراحتی  ج) درد  د) انزجار

 

19- حالت چهره این فرد می گوید او ........ است.

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

الف) راضی  ب) مجذوب  ج) عاشق  د) علاقه مند

 

20- چه احساسی را در چهره این آقا می خوانید؟

تست: هوش هیجانی ات چنده؟

الف) تعجب  ب) هیجان  ج) ترس  د) انزجار

1- ب    2- ج    3- ج    4- ب    5- الف    6- ج    7- د    8- ج    9- ج    10- د    11- الف    12- الف    13- ب    14- الف    15- د    16- ج    17- ج    18- ج    19- ج    20- الف

هموطن

جدید ترین مطالب سایت