فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

عاشقانی که عشقشان را به پل عشاق پاریس قفل زده و امیدوار بودند این طور ماندگار بماند، بهتر است چاره دیگری بیاندیشند! چون کارگران شهرداری پاریس دیروز صبح به جان قفل های "پون دز ار" یا همان پل قفل عشاق روی رودخانه سنافتادند و قفل ها را با خود بردند!

گفتنیست سنت قفل زنی به این پل بیش از صد سال سابقه دارد، اما مسئولان می گویند پل عشاق تاب تحمل این همه عشق را ندارد و وزن سنگین این قفلهای آهنی برای پل خطرساز شده است و پل عشاق ممکن است بیش از این زیر بار این قفل ها دوام نیاورد. برنامه آنها این است که فعلا روی نرده های پل، آثار هنری نصب کنند تا بعد که آنها را کلا جایگزین کنند.

تعداد این قفل ها 700هزار عدد عنوان شده است.

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

تصاویری از مراحل پاکسازی پل عشاق پاریس

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

پل عشاق پاریس تاب و تحمل این همه عشق را نداشت +تصاویر

هموطن

جدید ترین مطالب سایت