فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

زمین ، گرمتر از همیشه

دمای جهانی سطح کره زمین در ماه مه ، رکورد گرمای زمین را شکست به طوری که از زمان انجام نظارت ها و اندازه گیری دمای سطح زمین ، این ماه گرم ترین دوره ثبت شده محسوب می شود.

هموطن :میزان دمای کره زمین ، از سال هزار و هشتصد و هشتاد اندازه گیری می شود و از آن زمان تاکنون ماه مه دو هزار و پانزده گرمترین ماه ثبت شده است .

بر اساس آخرین گزارش آژانس آمریکایی نظارت بر اقیانوس ها و اتمسفر زمین ، این روند در مناطق مختلف زمین از جمله در آلاسکا ، خاورمیانه غرب آسیا و آمریکای جنوبی مشاهده و ثبت شده است.

در کشورهای اروپایی نیز اوضاع به همین منوال بوده است و ماه گذشته در اسپانیا موج بی سابقه گرما این کشور را فراگرفت .

زمین ، گرمتر از همیشه

در فرانسه نیز موجی از گرما برخی از شهرهای بزرگ همچون لیون و تولوز را تحت تأثیر قرار داد و در آن ها دمای هوا در سایه گاهی به سی درجه رسید.

بر پایه این گزارش ، ثبت این رکورد دما به دولت ها کمک می کند که خود را برای مقابله با این پدیده آماده کنند.

کنفرانس بعدی آب و هوایی ، دسامبر و در پاریس برگزار می شود و یکی از اهداف آن محدود کردن افزایش دمای زمین است.

جدید ترین مطالب سایت