فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

شرایط جدید صدور کارت های مدت دار مترو

عضو شوراي شهر تهران از توزيع كارتهای اعتباری 80 هزار توماني مترو خبر داد و گفت: كارتهای دو منظوره با شرايط تعيين شده شهرداری به فروش مي رسد..

خبرگزاری مهر: عضو شوراي شهر تهران از توزيع كارتهای اعتباری 80 هزار توماني  مترو خبر داد و گفت: كارتهای دو منظوره با شرايط تعيين شده شهرداری به فروش مي رسد.

ابوالفضل قناعتي با اشاره به ثبت نام براي فروش كارت هاي دو منظوره مترو و اتوبوس گفت: شهرداري سايتي را براي ثبت نام در نظر گرفته است .

در سايت ثبت نام براي دريافت بليت هاي دو منظوره آمده است : پیرو مصوبه شورای شهر خدمات اینترنتی صدور کارت های یکساله، منزلت و اقشار خاص به بهره برداری رسیده و متقاضیان می توانند به آدرس اینترنتی eticket.tehran.ir قسمت خدمات کارت و یا shop.ezpay.ir مراجعه كنند.

شرایط دریافت کارت بلیت های یکساله

طبق مصوبه شورای شهر، در سال 1393 سه نوع کارت بلیت مدت دارد به شهروندان ارائه می شود.

• کارت بلیت یکساله مخصوص استفاده در شبکه حمل و نقل اتوبوسرانی

• کارت بلیت یکساله مخصوص استفاده در شبکه حمل و نقل مترو

• کارت بلیت یکساله دو منظوره جهت استفاده در شبکه حمل و نقل مترو و اتوبوس

محروميت دارندگان كارت دو منظوره از كارت يك منظوره

همچنین این کارت بلیت ها به نام شخص درخواست کننده صادر شده و محدودیت های صدور کارت نیز برای اشخاص دارد . 

برای هر شخص فقط یک نسخه از کارت بلیت یکساله مترو و یک نسخه از کارت بلیت یکساله اتوبوس صادر می شود، برای شخصی که کارت بلیت دو منظوره صادر شده باشد هیچ یک از کارت بلیت های تک منظوره صادر نخواهد شد،برای شخصی که هر یک از کارت بلیت های تک منظوره صادر شده باشد. 

کارت بلیت دو منظوره صادر نخواهد شد، کارت بلیت منزلت همان کارت بلیت دو منظوره است که با %90 تخفیف برای دارندگان کارت منزلت صادر می شود،همچنین هر یک از کارت بلیت های یکساله دارای سقف مجاز مصرف  است که در جدول زیر آمده است.

شرایط جدید صدور کارت های مدت دار مترو 

منظور از سقف مجاز مصرف حداکثر کرایه ای است که توسط این کارت بلیت ها در طول یکسال می توان پرداخت کرد.

جدید ترین مطالب سایت