فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

تصمیم مرگبار پسرنوجوان، با دیدن کارنامه

پسر 14 ساله بعد از دیدن نمره های کارنامه اش به زندگی خود پایان داد.

هموطن :روزنامه همشهری نوشت: چند روز پیش به قاضی منافی آذر، بازپرس جنایی تهران، خبر رسید پسر نوجوانی به طرز مرموزی در خانه شان جان باخته است.

به دستور او تیمی از کارآگاهان مأمور رازگشایی مرگ وی شدند. در بررسی ها معلوم شد که پسر نوجوان در بالکن خانه با کابل برق خود را حلق آویز کرده و خانواده اش وقتی متوجه ماجرا شدند، او را به بیمارستان بردند اما هشت ساعت بعد، وی جان باخت.

مادر او به مأموران گفت: روز حادثه همراه همسرم به مدرسه پسرم رفتیم و کارنامه او را گرفتیم. وقتی به خانه برگشتم پسرم پاکتی را که کارنامه داخلش بود از من گرفت و بعد از دیدن نمره هایش کمی به هم ریخت و ناراحت شد. بعد از آن به اتاقش رفت و در را بست. 20 دقیقه بعد به اتاقش رفتم که دلداری اش بدهم اما هرچه صدایش کردم جوابم را نداد. آنجا بود که دیدم در بالکن باز است. به سمت بالکن رفتم و ناباورانه پسرم را دیدم که خودش را حلق آویز کرده بود.

با دستور بازپرس جنایی جسد پسر نوجوان به پزشکی قانونی منتقل شد و بررسی ها در این خصوص ادامه دارد.

جدید ترین مطالب سایت