لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

گرما آژیر خاموشی را به صدا درآورد

  در حالی که پیش بینی پیک مصرف برق سال جاری به گفته مسئولان وزارت نیرو 51 هزار مگاوات است، در روزهای گذشته با رسیدن مصرف برق در ساعات پیک روز به مرز 49 هزار مگاوات، قطعی های موردی برق در برخی کلانشهرهای کشور گزارش شده است.      

هموطن :این درحالی است که مشترکان برق عمومی و دولتی بخش زیادی از بار سرمایشی کشور را به خود اختصاص داده اند که عدم مدیرت در مصرف موجب ایجاد مشکلات زیادی برای شبکه برق شده  است تا جایی که حسینی مدیرعامل برق منطقه ای در این زمینه هشدار جدی داده و صرفه جویی 10 درصدی را برای جلوگیری از تشدید وضعیت لازم دانسته است.

به گفته وی نیروگاه های تولید برق نسبت به گرما حساس هستند و اگر صرفه جویی در مصرف برق صورت نگیرد احتمال حادثه نیز وجود دارد و با توجه به اینکه عمده مصرف برق منوط به دستگاه های سرمایشی است باید با فرهنگ سازی در نحوه استفاده از این وسایل انرژی موجود را کنترل کرد.

با توجه به اینکه استفاده از تجهیزات سرمایشی در شروع فصل گرم سال از دلایل عمده افزایش پیک بار شبکه سراسری کشور بوده است درهمین زمینه داده های آماری محدوده بارهای سرمایشی را 13 تا 18 هزار مگاوات نشان می دهد و از سال 1389 با افزایش چشم گیر بکارگیری وسایل سرمایشی در بخش عمومی از جمله ادارات دولتی، پیک بار شبکه از شب به روز انتقال یافت.

فروش برق وزارت نیرو در سال گذشته

روند تغییرات مصرف انرژی طی سال های اخیر نشان می دهد، تأمین حامل های مختلف انرژی، ازجمله حامل الکتریکی با بحران روبه رو است. طبق آمارهای سال 1393 فروش برق وزارت نیرو 218933 میلیون کیلووات ساعت بود که نسبت به سال قبل آن رشدی معادل 7.8 درصد داشت.

در سال گذشته همچنین پیک بار هم زمان شبکه سراسری48798 مگاوات گزارش شد که نسبت به سال پیش از آن 6.62 درصد افزایش داشته است.

این بررسی نشان می دهد که در سال گذشته سهم مصرف بخش ساختمان های کشور به بیش از 47 درصد رسیده است و متوسط مصرف هر مشترک در این بخش 3368 کیلووات ساعت بوده که حدود 5 درصد نسبت به سال 1392 افزایش نشان می دهد.

بنابر بررسی های انجام شده طی شش سال گذشته نرخ رشد افزایشی پیک بار همزمان شبکه سراسری به طور متوسط بیش از 5 درصد ومعادل 2260 مگاوات است.

این داده های آماری همچنین حاکی است که محدوده بارهای سرمایشی( مصرف برق تجهیزات سرمایشی مانند کولرها) 13 تا 18 هزار مگاوات است.

از سویی دیگر نیز وقوع پیک بار شبکه از شب به روز از سال 1389 رخ داده و عامل اصلی این روند نیزافزایش استفاده از تجهیزات سرمایشی و رفتار مصرفی نادرست در بخش عمومی ازجمله ادارات دولتی است.

رشد نامطلوب بارهای سرمایشی و تهویه مطبوع در کشور را می توان به عواملی چون؛ رشد جمعیت و افزایش رفاه ناشی از رشد اقتصادی، ورود بی رویه تجهیزات راندمان پایین و غیراستاندارد، استفاده بی سابقه و روزافزون از وسایل تبرید تراکمی در مناطق معتدل و خشک، تغییر الگوی بومی تهویه مطبوع در مناطق گرم و خشک و معتدل و خشک از کولر آبی به کولر گازی، عدم انطباق نیاز سرمایشی ساختمان با سیستم سرمایشی طراحی شده و یا خریداری شده، رفتارهای نادرست مصرفی مشترکین و عدم توجه به مسأله تعمیر و نگهداری تجهیزات سرمایشی مرتبط دانست.

همچنین در بخش ساختمان به ویژه ساختمان های عمومی رعایت نکاتی مانند؛ انتخاب سیستم سرمایشی متناسب با اقلیم، توجه به برچسب انرژی در هنگام خرید تجهیزات سرمایشی، تنظیم دمای مناسب (24تا26 درجه سانتیگراد) استفاده از تهویه طبیعی، نصب صحیح و سرویس و نگهداری بموقع در هنگام راه اندازی وبهره برداری فصلی از تجهیزات سرمایشی می تواند تا بیش از 30 درصد موجب کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از ایجاد خاموشی در ساعات اوج مصرف بار شود.

به طور کلی مدیریت مصرف برق باید در الویت تمامی مصرف کنندگان عمومی ، دولتی  و حتی مصارف خانگی قرار بگیرد و بتوان فرهنگ سازی از طریق رسانه ها و روش های گوناگون مصرف برق را کنترل کرد.

جدید ترین مطالب سایت