فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

استفاده از حیوانات برای پیش بینی وقوع زلزله

پژوهشگران در چین تلاش می کنند با آزمایش روی ماهی ها، وزغ ها و جوجه ها وقوع زمین لرزه را پیش بینی کنند. طرفداران حقوق حیوانات مخالف این نوع آزمایش هایند.

هموطن : پژوهشگران معتقدند این گونه حیوانات آبی و دوزیست با پیش از وقوع زمین لرزه رفتارهای متفاوتی نشان می دهند که می توان از این تغییر رفتار و حرکت آنها برای پیش بینی وقوع زمین لرزه استفاده کرد. از نظر این دانشمندان پریدن جوجه ها روی شاخه های درختان، بیرون پریدن ماهی ها از آب و یا حرکت جمعی وزغ ها می تواند نشانه ای از وقوع زمین لرزه باشد.

 بررسی رفتار و حرکات حیوانات و آزمایش آنها برای دستیابی به راهی برای پیش بینی وقوع زمین لرزه در چین بی سابقه نیست.  سال گذشته نیز محققان در چین از چند سگ برای پیش بینی پس لرزه ها استفاده کرده بودند.

چین زلزله خیز است. پارسال وقوع زمین لرزه در این کشور هزاران قربانی داشت.

جدید ترین مطالب سایت