لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

له شدن زن جوان زیر چرخ های بولدزر

در تظاهرات کشاورزان خشمگین در ویتنام زن جوان زیر چرخ های بولدوزر جان باخت.

هموطن :یک زن ویتنامی جمعه در تظاهرات کشاورزان خشمگین که در اعتراض به غرامت های ناچیز برای زمین های تصاحب شده خود ، برگزار شده بود ، زیر چرخ های بولدوزر جان باخت.

زمین های این کشاورزان به مناطق صنعتی تبدیل شده است.

به نوشته مطبوعات رسمی،دهها کشاورز درحال تظاهرات بودند که این حادثه تاسف بار در یک مجموعه صنعتی در استان های دونگ Hai Duongدر 60 کیلومتری هانوی به وقوع پیوست. این زن تظاهرکننده در شرایطی بحرانی در بیمارستان بستری شده بود.

پلیس هنوز دراین خصوص واکنش نشان نداده است. شرایط این حادثه که آیا براثر اشتباه و یا خشونت عمدی اتفاق افتاده ، مبهم باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از هانوی، راننده این بولدوزر برای مسطح کردن زمین جهت تبدیل این زمین ها به منطقه صنعتی کار می کرد.

حق مالکیت در ویتنام کمونیست موضوعی مورد اختلاف است. همه زمین ها در این کشور تحت مالکیت دولت است اما دولت در عین حال حقوقی را برای استفاده از این زمین ها برای کشاورزان در نظر می گیرد که این حقوق نیز خیلی روشن نیست. این مسئله مناقشاتی را بین ساکنان و مقامات درپی داشته است.

به این ترتیب، هزاران کشاورز تحت تسلط کارمندان فاسدی هستند که زمین ها را به نام « منافع عمومی» در اختیار می گیرند. بنابراعلام دولت ویتنام، بیش از 70 درصد از شکایات مطرح شده در ویتنام به مشاجرات مربوط به مالکیت خصوصی مربوط است.

جدید ترین مطالب سایت