لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

عامل حادثه به خاطر سرقت یک گوشی قاتل شدم

سه پسر جوان که متهم هستند هنگام زورگیری از یک مرد، میانجی حادثه را به قتل رسانده بودند، با اعلام گذشت اولیای دم از مجازات قصاص فاصله گرفتند.

هموطن :متهمان پرونده که رامبد 32 ساله، رامین 36 ساله و غلام 35 ساله نام دارند بعد از جلب رضایت اولیای دم، روز گذشته مقابل هیئت قضایی شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه حاضر شدند.

در ابتدای جلسه، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و از هیئت قضایی تقاضای اعمال ماده 612 کرد. پس از آن رامبد، متهم ردیف اول با اتهام مباشرت در قتل عمد، به درخواست قاضی کیخواه در جایگاه ایستاد و حادثه را شرح داد.

 او گفت: ششم بهمن ماه سال 91 بود که به همراه برادرم و یک نفر از دوستانم برای تفریح و کشیدن مواد به قهوه خانه ای در گلابدره رفتیم. آنجا بود که متوجه مردی شدیم که گوشی تلفن گران قیمتی را در دست داشت. همانجا بود که تصمیم به سرقتگوشی گرفتیم. به سمتش رفتیم. من به او حمله کردم تا گوشی تلفن همراهش را به زور از او بگیرم اما آن مرد مقاومت کرد. رامین و غلام هم ایستاده بودند و صحنه را تماشا می کردند. همان لحظه پسری که در حال عبور بود، متوجه ماجرا شد و برای کمک به آن مرد وارد درگیری شد.

متهم ادامه داد: رامین و غلام وقتی دیدند آن پسر به من حمله کرد، وارد شدند. من از شدت عصبانیت چاقویی را که در جیبم بود، بیرون کشیدم و به قلب آن پسر ضربه ای زدم که زخمی شد. مقتول دستش را روی قلبش گذاشت و در مقابل چشمانمان روی زمین افتاد و فوت شد. ما از محل حادثه فرار کردیم و هر سه به ساوه گریختیم. مدتی بعد از حادثه بود که مأموران ما را دستگیر کردند. متهم گفت من به خاطر سرقت یک گوشی تلفن قاتل شدم بدون اینکه موفق به سرقت هم شوم.

پس از آن رامین و غلام، متهمان ردیف دوم و سوم با اتهام های مشارکت در نزاع در جایگاه قرار گرفتند و حادثه را شرح دادند. آنها گفتند که برای رضایت خانواده مقتول تاکنون مبلغی تحت عنوان دیه پرداخت نکرده اند اما اولیای دم به خاطر جوان بودن هر سه متهم از مجازات آنها اعلام گذشت کرده اند.

هر سه متهم در آخرین دفاع از خود گفتند که پشیمان هستند و از هیئت قضایی درخواست کمک دارند.  قاضی کیخواه بعد از ختم جلسه با اعضای دادگاه وارد شور شد. 

جدید ترین مطالب سایت