لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

سرنوشت مفقودان سیل اخیر

تاکنون جسد ۱۷ نفر از قربانیان حادثه سیل و طوفان تیر امسال، برای تعیین هویت به پزشکی قانونی تحویل داده شده است.

هموطن :بر اساس آخرین اخبار سازمان پزشکی قانونی، تاکنون جسد ۱۷ نفر از قربانیان حادثه سیل و طوفان ۲۸ تیر امسال در استان های تهران، البرز، قزوین و مازندران برای تعیین هویت به پزشکی قانونی تحویل داده شده است.

از میان این اجساد تا کنون جسد ۶ قربانی حادثه در تهران تعیین هویت شده اند.

مدیرکل بحران استان البرز نیز میزان خسارات وارده به روستاهای این استان را بیش از 32 میلیارد تومان برآوردکرد و گفت: جسد هر 8مفقود این استان کشف شده و در حقیقت فرد مفقودی باقی نمانده است.

جدید ترین مطالب سایت