لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

هواپیمایی ماهان کالای خطرناک حمل می کند

مدیر کل دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی کشوری گفت: شرکت هواپیمایی ماهان با دریافت مجوز از سازمان هواپیمائی کشوری مجاز به حمل و نقل کالای خطرناک شد.

هموطن :مهدی علی عسگری اظهارداشت: سازمان هواپیمائی کشوری با توجه به شرح وظایف محوله و همچنین درخواست اولیه شرکت هواپیمایی ماهان مجوز حمل و نقل هوایی کالاهای خطرناک این شرکت را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، وی افزود: شرکت هواپیمایی ماهان هم با توجه به مقررات سا زمان و دستورالعمل دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمائی کشوری درخواست بررسی اصلاحیه نظامنامه عملیاتی (OM) تدوین شده با محتوای مقررات حمل ونقل هوایی کالاهای خطرناک، برنامه های آموزش کالاهای خطرناک و همچنین تجهیزات و امکانات احداث شده (پذیرش، انبار و.....) را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه کرد.

مدیرکل دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: در سه مرحله کارشناسان دفتر عملیات پرواز از تجهیزات و امکانات شرکت هواپیمایی ماهان، بررسی اصلاحیه نظامنامه عملیات (OM)، ارزیابی مدرس منتخب کالاهای خطرناک، ارزیابی پرسنل معرفی شده بخش پذیرش، انبار ، بارگیری و.... بازرسی های لازم را به عمل آوردند.

علی عسگری تاکید کرد: پس از بازدیدهای لازم، اصلاحیه OM (OM,Part-E4) مورد تایید نهایی قرار گرفت و مجوز حمل ونقل هوایی کالاهای خطرناک جهت شرکت هواپیمایی ماهان با درج در گواهینامه فعالیت پروازی (AOC) آن شرکت در تیر ماه سال جاری صادر شد.

وی اظهار داشت : در باره نظارت بر فرآیند صدور مجوز حمل ونقل هوایی کالاهای خطرناک شرکت هواپیمایی ماهان، ممیزی و بازرسی از بخش های مختلف شرکت مذکور در چندین نوبت، اعمال تغییرات با درج مقررات حمل و نقل هوایی کالاهای خطرناک مطابق با دستورالعملها و  بخشنامه های سازمان هواپیمایی کشوری در دستور العمل عملیاتی Operation Manual صورت گرفت.

به گفته مدیرکل دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی کشوری، همچنین ممیزی تجهیزات و امکانات از قبیل واحد پذیرش، محل نگهداری اسناد و مدارک بار، تجهیزات پرسنلی و انبار موقت وجداسازی بار مطابق مقررات مربوطه، ممیزی آموزش دوره کالای خطرناک پرسنل اعم از کرو پرواز شامل خلبانان مهمانداران، پرسنل خدمات پروازی فرودگاهی و همه نیروهای انسانی درگیر در امر تخلیه وبارگیری شرکت هواپیمایی ماهان به عمل آمد.

علی عسگری اظهار داشت: فرآیند انجام ممیزی و بازرسی از بخش های مختلف شرکت ماهان در بیش از یکسال و نیم و در حدود 1000 نفر ساعت کار کارشناسی برای نظارت برحسن اجرای فرآیند به طول انجامید.

وی در پایان یادآور شد: در فاز اول شرکت مذکور، برطبق شرایط مندرج درAOC ، فقط مجاز به حمل هوایی کالاهای خطرناک با ریسک پایین و متوسط است که درصورت انطباق کامل با الزامات مورد نظر سازمان هواپیمایی کشوری محدودیت های مندرج در مجوز مذکور حذف خواهد شد.

شرکت ماهان بعد از شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی دومین شرکت است که موفق به در یافت این مجوز می شود.

 

جدید ترین مطالب سایت