فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

رکورد جهانی و دیدنی فرو کردن سوزن در بدن این زن (عکس)

 این زن كه استایشا رندال نام دارد تصمیم گرفته برای شكستن ركورد گینس دست به كار احمقانه ای بزند و 3200 سوزن را در بدن خود فرو كند.

رکورد جهانی و دیدنی فرو کردن سوزن در بدن این زن (عکس)

 هموطن:این زن كه استایشا رندال نام دارد تصمیم گرفته برای شكستن ركورد گینس دست به كار احمقانه ای بزند و 3200 سوزن را در بدن خود فرو كند.

رکورد جهانی و دیدنی فرو کردن سوزن در بدن این زن (عکس)

رکورد جهانی و دیدنی فرو کردن سوزن در بدن این زن (عکس)

رکورد جهانی و دیدنی فرو کردن سوزن در بدن این زن (عکس)

جدید ترین مطالب سایت