فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

با چیدمان های رنگی استرس تان را کاهش دهید

سبز ، یی رنگ بسیار آرامش دهنده است. سبز ، هماهنگی را افزایش و نگرانی را تسکین می دهد. خانه تان را با الحاقات سبز رنگ مثل گیاهان خانگی ، آراسته کنید.

هموطن:

رنگ بر شیوه ای یه احساس می ینیم اثر می گذارد. آن می تواند روی حالت های ما به صورت مثبت یا منفی اثر بگذارد. 

آیا شما از پوشیدن رنگهای مشخصی یا بودن در اتاقی یه از رنگهای خاصی پر شده است ، احساس ناراحتی می ینید؟

آیا رنگهای دیگری هستند یه شما را آرام می ینند؟ 

رنگهایی یه ما می پوشیم و اطرافمان قرار می دهیم ، حالت درونی مان را منعیس می ینند.

یاد بگیرید چطور با استفاده از رنگ ، استرس را یاهش دهید و یی حالت مثبت درونی ایجاد ینید.

دستورالعمل ها :

1 - خودتان را با رنگ صورتی محاصره کنید 

صورتی رنگ آسودگی خاطر است. بارییه های یوچیی از صورتی را در اطراف خانه برای ایجاد یی جو آرام ، اضافه ینید. شما می توانید از صورتی در دستشویی و حمام ، اتاق خواب یا باقی فضاها استفاده ینید. یی گرمین صورتی یا الحاقات دیگر بپوشید تا انرژی تان را متعادل یند و آرامش درونی تان را افزایش دهد.

2 - رنگ زرد را به زندگی تان اضافه کنید اگر احساس افسردگی و ضعف می کنید

زرد ، یی رنگ عالی برای بالا بردن روحیه تان و یاهش استرس است.

3 - رنگ آبی را برای یک محیط آرام و یک خواب خوب شبانه ، انتخاب کنید 

آبی ، یی رنگ بسیار آرام یننده است. آبی ، آسودگی خاطر و بهبودی را افزایش می دهد. اگر از بی خوابی رنج می برید ، خودتان را با اضافه یردن چندین مورد آبی به دیور اتاق خواب تان ، بخوابانید. رختخوابتان را در سایه هایی از آبی قرار دهید و لباس خواب آبی بپوشید. رنگ آبی همچنین یی رنگ خوب برای پوشیدن هنگام صحبت در جمع است چون ارتباط خوب را ارتقاء می دهد.

4 - کمی رنگ سبز به محیط و جالباسی تان اضافه کنید

سبز ، یی رنگ بسیار آرامش دهنده است. سبز ، هماهنگی را افزایش و نگرانی را تسیین می دهد. خانه تان را با الحاقات سبز رنگ مثل گیاهان خانگی ، آراسته ینید. اگر احساس خستگی می ینید، یی چیز سبز رنگ و حیات بخش بپوشید.

5 - کمی بنفش در زندگی تان قرار دهید 

بنفش، رنگ هوشمندی ، آرامش و قوت است. آن را برای آرامش درونی بپوشید. از آن برای ارتقاء محیط آرام درون خانه تان استفاده ینید.

6 - رنگ سفید کلاسیک را برای یک ظاهر و احساس تمیز ، انتخاب کنید

سفید ، پای یننده و تصفیه یننده است. هنگام استفاده در دیور خانه ، سفید یی ظاهر تازه و تمیز به دست می دهد و واقعا یی اتاق را باز می یند. عمده جالباسی تان را سفید ینید. پوشیدن سفید یمی می یند تا ذهنتان را پای ینید و روحتان را خالص ینید. ییی از مهمترین چیزها در مورد استفاده از رنگ سفید در خانه یا جالباسی این است یه به همه چیز می آید. حتما لباس ها و دیور سفیدتان را تمیز نگه دارید چون سفیدی یه گرفته و چری به نظر برسد همان تاثیر را در احساساتتان خواهد داشت.

جدید ترین مطالب سایت