لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

با گفتن جملات تأکیــدی از تاثیر ات آن آگاه شوید

گفتن جملات تأكیــدی در حالت دستیا بی و به عینــیت رسیدن ا نســان قوی می شود ( عامل ) همسو كردن خود آگاه و ناخود آگاه توا ن شان را در هم ضرب می كنند ،عبارات تأكیدی را در حالت دستیابی بیان كنیم،ما باید عبارات تأكیدی را باور كنیم .

 

گفتن جملات تأكیــدی در حالت دستیا بی و به عینــیت رسیدن ا نســان قوی می شود ( عامل ) همسو كردن خود آگاه و ناخود آگاه توا ن شان را در هم ضرب می كنند ،عبارات تأكیدی را در حالت دستیابی بیان كنیم،ما باید عبارات تأكیدی را باور كنیم .

" ناپلئون هیل" نبردهای زندگی همیــشه به نفع قویتــرین ها و سریعتــرین ها پایان نمی پذیرد بلكه دیر یا زود برد با كسی است كه بردن را باور دارد .

چه طور خود را متقاعد كن...یم كه به خواسته های بزرگ ما می رسیم ؟ همین طوری كه تا امروز خودمارا متقاعد كردیم كه نمی رسیم با آدم های منفی و آنهــایی كه مرتب عدم موفقیت را در زندگی خود تجربه كرده اند نشست و برخاســت كرده ایم آرام ، آرام باور كردیم كه موفقیت برای ما نیست .

عبارات كوتا ه و ساده باشند : عبارتی كه كوتاه و ساده تر است بیشتر قابل تكرار اسـت من در یك دقیقه می توانم 4 بار یك عبارت كوتاه را بگویم ولی اگر عبارت طولانی شد تكرار كمتر می شود و نفوذ در ناخود آگاه كمتر.

عبارت تأكیدی حتی الامكان باید با صدای بلند بیـان شود چون به محـــض اینكه شما فكر می كنید به گفتن عبارات تآكیدی ، از طریق ذهن عبارت منتقل به ضمیر نا خود آگاه می شود اما وقتی با صدای بلند بگوییــم گوشــها هم می شنــوند و از مسـیر دوم هم عبارت منــتقل می شود و ، وقتی از دو مســیر منــتقل شود تأثیر سریعتر خواهد بود .

عبارات تأكیدی پیرامون یك موضوع ثابــت باشد ضمــیر نا خود آگاه مانـــند یك كامپیــوتر خنگ است مــثلأ اگر برای یك كامپیــوتر برنامه stand byرا برایش تعریف نكنیم و آن را روشن بگذاریم همینطور روشن می ماند اگر ما پــیرامون یك موضوع عبارات مختلفی را بگوییم ضــمیر نا خود آگاه تشــخیص نمی دهد كه این همان موضوع است و جملات تأكیـدی مختــلف در یك موضوع اثر نخواهـــــد داشت پس یك عبارت را انتخــاب می كنیم و تا رسیدن به نتـــیجه فقــط همان عبــارت را تكرار می كنیم . آنقدر كه به نتیجه برسد بستگی به باور شما دارد . برای مثبت اندیشی و داشتن باورهای سازنده خیلی از مواضع را باید رها كنیم خیلی از تفكرات منفی و غلط و باطل را رها كنیم و گر نه دامیم ، كلمات و جملات در زندگی ما تأثیر خارق العاده دارد پس دقت كنید به آنچه كه می گویید و مرتب جمـلات را درباره خود به كار ببرید ، مثلأ به خود گویی مثبت و توانمندی سازی عادت كردن . منـظور از مثبت اندیشی ، نفی افكار منفی نیست چون منفی ها وجود دارند اما می خواهیم آنقدر مثبت و قوی بشویم كه منفی ها روی ما تأثیر نگذارند نه اینكه نفی بشوند . برای رسیدن به مثبت اندیشی باید جملات تأكیدی به كار برد اما دقت داشـته باشــید بعد از اینكه شروع به مثبت اندیشی می كنید افكار منفی هــجوم می آورند كه باید در برابر آنها مقاومت كرد .

ذهن ما قابلیت های فوق العاده ای دارد و هر چقدر بیشتر بتوانیم از قابلیتهای ذهنی ما استفاده کنیم ، نتیجه ی بهتری در زندگی خود خواهیم گرفت.

استفاده از تکتیک های ذهنی برای پرورش ذهن و رسیدن به موفقیت نخستین تکنیکی که فرا خواهیم گرفت ، "تلقین مثبت ذهنی با ذکر عبارات تاکیدی مثبت و ثبت دهن ما و ورود به ضمیر ناخودآگاه با عبارات تاکیدی مثبت" است.

این تکنیک تاثیر شگرفی بر رویدادهای پیش روی ما در زندگی می گذارد .

تلقین به نفس در واقع یعنی تکرار کردن عبارات تاکیدی مثبت برای به ظهور رسیدن خواسته ها.

 جالب است بدانید ، هر چیزی – چه مثبت و چه منفی – به خود و ذهنمان تلقین کنیم ، همان گونه برای ما اتفاق خواهد افتاد .

 به برخی از عبارات منفی که ما متاسفانه به راحتی در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنیم و از تاثیر آن غافلیم توجه کنید :

 - هیچ وقت تاکسی و اتوبوس گیرم نمیاید ، تا من میام اتوبوس میره .

- هیچ وقت ریاضی را یاد نمیگیرم ، اصلاً استعدادش را ندارم .

 - امکان ندارد در امتحان کانکور کامیاب شوم.

 - میترسم در امتحانات ناکام بمانم.

 - من ادم بدچانس یا شانس هستم همین طور بدنیا امدم.

- در قسمت و تقدیر من این طور نوشته شده در سرنوشت من این طور بود.

 - آب که هم می خورم چاق میشو م ، فایده نداره که .

- از من چیزی ساخته نشد یا نیست، بعضی اوقات والدین اطفال شانرا چنین تلقین های ذهنی منفی میکنند، در اینده از اطفال شان چیزی ساخته نمیشود، یا نام گذاری بالای اطفال.

اگر بخواهیم لیستی از تلقین های منفی که روزانه به ضمیر ناخودآگاه خود وارد می کنیم را تهیه کنیم ، خود نیز ازوجود این همه عبارت و جمله های منفی در زندگی روزمره ی خود تعجب خواهیم کرد ، و اینجاست که متوجه می شویم چرا هیچ پیشرفت عمده ای در زندگی نمی کنیم و همان آدمی هستیم که قبلا بودیم !

برای تحول و پیشرفت در زندگی باید ابتدا ذهن خود را از جملات منفی خالی کرده و سپس با عبارات مثبت و سازنده ، جایگزین نماییم.

 وقتی ما به چیزی فكر می كنیم هاله های انرژی ما به سمت او می روند شرایط ، رویداد ، وقایع ا نسانهایی را در مسیر ما قرار می دهــــند كه شــكل پر تراكم تفكرات ما هستند اصلأ شانس و اتفاق وجود ندارد . هاله ها انرژی دو نفر را به سمت خود می كشاند و فكر ماست كه بر ها له های انرژی سـوار می شود . ها له های انرژی حمل كــننده تفكرا ت من و شماست.

چهار قانون مهم و كلیدی در ارتباط با مغز

1- هر عملی كه به صورت عادت و تكرار در بیاید ، كنترل عصــبی آن از قسـمت بالای مغز به جهت پایین مغز منتقل می شود . بر اســاس ، آمارهای علــمی ، روزا نه حــدود 50 هزار ا ندیشــه از ذهن من و شمــا عبور می كند و متأسفانه اغلبش منفی است و موجـب می شود به آدمــهای ضعــیفی تبدیل شویم كه هیچ كاری از دستمان بر نمی آید

2- هر پیامی كه مرتب تكرار شود در ضمیر نا خود آگاه می نــشیند پیــام به دو صورت منتقل می شود ذهنی و زبانی ذهنی با خود فـكر كردن چه مثــبت و چه منفی مثلأ روز به روز بد بخت تر می شویم ، یا روز به روز خوشــبخت تر می شویم چون تكنیك اول در ضمـیر نا خود آگــاه تكرار بود . اگر بخواهــید چیزی از خود آگاه به نا خود آگاه منتقل شود باید تكرار شود . زبانی تكرار كنید یا در ذهن ، مثبت یا منفی ، پیام زبانی و ذهـــنی در ناخود آگاه می نشیند .

3- اگر واكنشی بین ضـمیر خود آگاه و نا خود آگاه صــورت بگیرد غالبأ ضــمیر ناخود آگاه برنده است .

4- اگر ضمیر خود آگاه و ناخود آگاه در انجام كاری با هم موافق باشند توانــشان در هم ضرب می شود.

رویدادهای زندگی ما آینه ای است كه ا ندیشـه های من و شما را به ســمت ما باز می تاباند ما با كلامی كه بر زبان می آوریم و با فكر هایی كه به ذهن می آوریم موجب بروز رخدادهای زندگی می شویم .

 برای باور سازی مثبت و مثبت اندیشی و توانمندی از تجـسم خلاق باید استـــفاده كرد .یك شی ء ساده را در مقابل چشــمان قرار دهید و آن را خوب نگاه كنــــید بعد چشــمانتان را ببندید و تلاش كنــید آنچه كه دیده بودید تــصور كنید و بعــد دوباره چشـــــمان را باز كنید و آن قسمت هایی را كه ندیده بودید دقـــت كنید و دوباره با چشمان بســـته آن را تجـسم كنید و آنقدر این كار را تكرار كنید تا آن شی ء را كاملأ در ذهن ببیـــنید بعد شیء دیگر را تمرین كنید تصور در تجسم خلاق بیـشتر و بهـتر خواهد بود و بهـــترین زمان آن نیز صبح و شـــب است اما در هر زمان می توان انجام داد .

برای رسیدن به هدف یا ان خواست تان ان حالت را تصویر سازی ذهنی کنید و ان حالت را حس کنید که با ن خواست یا هدف تان رسیده اید.

تصویر سازی حد اقل 10 دقیقه و حد اكثر 20 دقیقه . برای تصویر سازی (relaxation) تن آرامی یعنی ارامش جسم و تن است . جسم را از تنش های عصبی و فشارهای روحی رها كنیم و تك تك اعضـــاء بدن را به آرامش و استراحت و هماهنگی دعوت كنیم بعد از بستن چشــــم ها ابتدا آرامش تمام اعضاء بدن را احساس و بعد از آن شروع به تصویر سازی می نمــائیم و لازم است برای انجام صحیح این كار عواملی را كه سبب حواس پرتی می شوند به حد اقل رساند ، مثلأ تلفن و تلویزیون را خاموش كرد . وصفیت تن آرامی (آلفا ) نامیده می شود . به دو صورت انجام می گیرد : صاف و كشیده روی صـندلی می نشینیم و دستها را به آرامی روی پاهــــا قرار میدهیم چشمها را می بندیم و تصویر سازی را شروع می كنیم .

یا به پشت می خوابیم و دستها را روی زمین كنار بدن قرار می دهیـم بدن را آرام می كنیم و بعد از آرام سازی حد اقل ( 10 دقیقه ) تصـــویر سـازی را شــروع می كنیم . در وضعیت آلفا در تصویر سازی ذهنی دقت و تمركز بر جزئیات با هر بار تصـویر سازی بیشتر می شود انسان در تلاش جسمی و عملی به سمت خواسته حركت می كنــد در تلاش ذهنی خواسته را به طرف خودمان جذب می كنیم و اینها هر دوحالت آهن ربایی پـیدا می كند و خواسته را به سمت ما جذب می كند .

با تصویر سازی ذهنی میتوانید بهشتی را نقاشــــی كنید و واردش شوید با ذهنیت مثبت ، تلاش عملی ، دیدن تصویر ذهنی و ، ادای عبــارات تأكیدی .ارتباط بین تلاش جسمی و ذهنی عكس یكدیگر است یعنی هر چه جسم برای رســیدن به خواســته ای تلاش بیشتر كند و در تكاپوی بیشـــتر باشد زود تر به خواسته می رسد اما تلاش ذهنی عكس است هر چه آرامتر باشد زود تر به خواسته می رسد و آنانیكه با ذهن منفی تلاش جسمی می كند دیر تر به خواسته می رسد و یا اصلأ نمی رسد .

 عبارات تاکیدی مثبت ، جملاتی ساده ، روان با ادبیات شخصی خود ما هستند که می توانند سرعت رسیدن ما به اهداف مارا چند برابر کنند.

1- جملات مثبت باید در زمان حال باشند.

 در برخی کلاس های موفقیت گفته می شود اگر می خواهید به چیزی برسید ، آنرا در حال ببینید ، مثلا چنانچه در پی خوشبختی هستید بگویید " من خوشبختم " ، در حالی که این غلط است.

در برخی موارد ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه ما در مقابل هم قرار می گیرند ، وقتی می گوییم خوشبختم در حالی که اوضاع چندان مناسب نیست ، ضمیر خودآگاه که داده های منطقی را می پذیرد ، خوشبختی فعلی را نپذیرفته و رد می کند در حالی که ضمیرناخوداگاه آنرا قبول می کند.

 از طرفی، وقتی ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه در مورد کاری همسو بشوند ، توان آنها در هم ضرب می شود ، پس چه بهتر که کاری کنیم که آنها را با هم همسو کنیم ، اما چگونه ؟

خوب ، من میخواهم خوشبخت بشوم ، همچنین میخواهم ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه را هم با یکدیگر هم سو کنم تا نتیجه بهتری بگیرم ، پس بهتر است بگویم :

 "من روز به روز به خوشبختی نزدیک تر می شوم . "

مثال دیگر : من روز به روز به قبولی در کنکور( کانکور ) نزدیک تر می شوم.

 2- عبارت های تاکیدی را باید باور کنیم.

بعضی ها علی رغم بکار بردن عبارات تاکیدی مثبت به نتیجه نمی رسند ، دلیل آن دو چیز می تواند باشد.

 ( الف) برنامه ریزی و تلاش جسمی را شروع نکرده اند.

( ب ) عبارات تاکیدی را باور ندارند. یعنی در ذهنشان می گویند :شک و تردید دارند و می گویند می دانم اینها نمی شوند

-اگر بگویم خوشبخت می شوم خوشبخت می شوم چی فایده دارد نه من همان ادم بدبخت هستم.

- بابا ما از این شانسا ( چانس) نداریم ، این عبارات و جملات صرف برای دلخوشی هستند

 دقت کنید که لزوما این ما نستیم که عبارات را باور نداریم ، این طعنه ها و تمسخر ها می تواند از جانب اطرافیان هم باشد ، یا باید آنقدر قوی باشیم که بتوانیم بر انرژی های منفی دیگران غلبه کنیم و یا اینکه اصلا اطرافیان را در جریان حرکت خود در مسیر تحول قرار ندهیم.

 حضرت علی ع می فرماید: با یقین به همه چیز می توان رسید."

 باید هر طور شده نسبت به راهی که انتخاب کرده ایم باور پیدا کنیم ، باید یقین داشته باشیم، میشود میتوانم قادر هستم، وقتی این باور در کنار تلاش جسمی و عبارات تاکیدی مثبت قرار گیرد ، اتفاقات خوبی در زندگی ما خواهد افتاد.

3- عبارات تاکیدی مثبت حتی الامکان باید کوتاه و ساده باشند.

خیلی نباید جمله ها را طولانی کرد ، باید بتوانیم به راحتی آنها را تکرار کنیم. لازم است چندان در بند جزئیات نباشیم.

 4- عبارات باید "برای ما" برانگیزاننده و محرک بوده بطوری که با بکار بردن و تکرار آنها احساس خوبی به ما دست بدهد.

 به طور مثال برای ازدواج ممکن است هر کس عبارت خاص خود را داشته باشد ، به طور مثال :

 - همسر یا خانم یا بانوی رویاهای من در راهه !

 - من روز به روز به همسر گلم نزدیکتر میشم !

 - به لطف خدا من روز به روز به خوشبختی در کنار همسر مهربونم نزدیک تر میشم !

 5- بهتر است در مواقع مناسب عبارات تاکیدی مثبت گفته شود ، مثلا وقتی ذهنمان از دغدغه ها آرام است و آرامش داریم بهترین حالت برای تکرار عبارات تاکیدی است ، سعی کنید در مواقع استرس و اضطراب عبارات تاکیدی را بکار نبرید.

 6- حتی الامکان سعی کنید عبارات تاکیدی را با صدای بلند تکرار کنید به طوری که خودتان صدا را بشنوید ، البته همانطور که گفتیم ، چنانچه افراد منفی دور و بر شما هستند که با شنیدن عبارات شما را مسخره کرده و نسبت به ادامه ی کار سرد می کنند ، سعی کنید آرام عبارات را تکرار کنید.

 7- تا حصول نتیجه عبارات تاکیدی را تغییر ندهید ، تکرار یک عبارت ثابت در یک موضوع ، برای ضمیر ناخودآگاه بهتر است. مثلا چنانچه عبارات تاکیدی برای قبولی در دانشگاه است ، سعی کنید تا رسیدن به دانشگاه عبارت تاکیدی قبولی دانشگاه را به همان صورتی اولیه تکرار کنید .

 8- بهتر است جملات تاکیدی خود را به این صورت آغاز کنید :

 "به لطف خدا ... "

"با کمک خدا ..."

"به لطف الهی ..."

و ...با داشتن کدام باور مذهبی با ایمان به خداوند شما خود را برای رسیدن به ان خواست تان دست یافتینی میدانید

 استفاده درست از کلمات به جسم ذهن و انرژی ما اثرمیگذارند و زندگی ما را متحول میکند.

من هر لحظه قادرم با تصمیمی جدید زندگی ام را به کلی تغیر دهم ( انتونی رابینز )

هیچ قدرتی وجود ندارد که مرا ازار دهد ( لوییزی )

من یقین دارم که پیروز خواهم شد ( انتونی رابینز)

هیچ زمستانی ماندنی نیست اگر تمام شبهایش یلدا باشد.

جدید ترین مطالب سایت