لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

محاسن لایحه جدید تقسیمات کشوری

سخنگوی وزارت کشور گفت: در لایحه جدید جایگزینی و تقویت مشارکت مردمی برای ارتقاء درجه واحدهای تقسیمات کشوری به جای رقابت های سیاسی و تنش زا مدنظر قرار گرفته است...

هموطن: حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در گفت وگو با فارس با بیان اینکه قانون تقسیمات کشوری فعلی باعث ناکارآمدی نظام اداری و عدم تناسب آن با نیازهای روز است، اظهارداشت:  در واقع باعث رشد بی قاعده ساختار اداری و افزایش کارکنان بخش دولتی نسبت به سایر بخش های اقتصادی است.

وی تصریح کرد:  از جمله ایرادات دیگر قانون فعلی تقسیمات کشوری افزایش بودجه جاری نسبت به بودجه های عمرانی کشور است؛ همچنین در بعضی از نقاط باعث ایجاد تنش و واگرایی های منطقه ای شده است. امیری با تأکید بر اینکه لایحه پیشنهادی جدید تقسیمات کشوری با رویکرد توسعه متوازن و همه جانبه واحدها و سطوح اداری سیاسی کشور تهیه شده است، گفت: در این لایحه شناسایی دو سویه نیازها و توانمندی  مناطق در فرآیند توسعه واحدها و سطوح تقسیمات کشوری انجام شده است.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در این لایحه جایگزینی و تقویت مشارکت مردمی برای ارتقاء درجه واحدهای تقسیمات کشوری به جای رقابت های سیاسی و تنش زا مدنظر قرار گرفته است. وی با بیان اینکه از جمله مزایای لایحه جدید جایگزینی معنادار کیفیت سطوح به جای کمیت است، اظهارداشت:  همچنین کاهش و تثبیت حجم بدنه دولت و هزینه های مرتبط مدنظر قرار گرفته است.

امیری همچنین گفت: جایگزینی شاخص های متنوع و تأثیرگذار به جای تنها شاخص کمی جمعیت و توزیع متناسب بودجه و امکانات و رعایت عدالت از جمله رویکردهای لایحه جدید است. وی در پایان خاطرنشان کرد:  بحث تقسیم کشور به چند منطقه مطلقا صحت ندارد.

منبع خبر: فارس

جدید ترین مطالب سایت