فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

چندی از جملات کوتاه و معنی دار انیشتین

این دیگر چه معمایی است که هیچکس مرا درک نمی کند ولی همگان مرا می پذیرند..........
چندی از جملات کوتاه و معنی دار انیشتین

این دیگر چه معمایی است که

هیچکس مرا درک نمی کند ولی همگان مرا می پذیرند

 

*

*

*

اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند

واقعیت ها را تغییر بده

 

*

*

*

تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد

هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت

 

*

*

*

 

در برابر یک قدرت متشکل و منظم

فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد

 

*

*

*

تخیل مهمتر از دانش است

علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر می گیرد

 

*

*

*

سعی نکن انسان موفقی باشی

بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی

 

*

*

*

سخت ترین کار در دنیا درک فلسفهٔ مالیات بر درآمد است

 

*

*

*

سه قدرت بر جهان حکومت می کند

۱-ترس ۲-حرص ۳-حماقت

 

*

*

*

علم زیباست وقتی هزینهٔ گذران زندگی از آن تامین نشود

 

*

*

*

متوجه هستید که تلگراف سیمی به نوعی یک گربهٔ بسیار بسیار درازی است

که وقتی دم اش را در نیویورک می کشید سرش در لوس آنجلس میومیو می کند

این را می فهمید؟ و رادیو هم دقیقاً به همین شکل کار می کند

شما پیام هایی را از اینجا می فرستید و آنها در جایی دیگر دریافتشان می کنند

تنها تفاوت در این است که دیگر گربه ای وجود ندارد

 

*

*

*

مسائلی که بدلیل سطح فعلی تفکر ما بوجود می آیند

نمی توانند با همان سطح تفکر حل گردند

 

*

*

*

من با شهرت بیشتر و بیشتر احمق شدم

البته این یک پدیدهٔ نسبی است

 

 

جدید ترین مطالب سایت