لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

قانون هایی که نیوتن از قلم انداخت

قانون هایی که نیوتن از قلم انداخت.............

قانون هایی که نیوتن از قلم انداخت

قانون هایی که نیوتن از قلم انداخت

 قانون صف:

اگر شما از يک صف به صف ديگری رفتيد، سرعت صف قبلی بيشتر از صف فعلی خواهد شد.

قانون تلفن:

اگر شما شماره ای را اشتباه گرفتيد، آن شماره هيچگاه اشغال نخواهد بود.

قانون تعمير: 

بعد از اين که دست تان حسابی گريسی شد، بينی شما شروع به خارش خواهد کرد.

قانون کارگاه: 

اگر چيزی از دست تان افتاد، قطعاً به پرت ترين گوشه ممکن خواهد خزيد.

قانون معذوريت: 

اگر بهانه تان پيش رئيس برای دير آمدن پنچر شدن ماشين تان باشد،  روز بعد واقعاً به خاطر پنچر شدن ماشين تان، ديرتان خواهد شد.

قانون حمام: 

وقتی که خوب زير دوش خيس خورديد تلفن شما زنگ خواهد زد.

قانون روبرو شدن: 

احتمال روبرو شدن با يک آشنا وقتی که با کسی هستيد که مايل نيستيد با او ديده شويد افزايش می يابد.

قانون نتيجه: 

وقتی می خواهيد به کسی ثابت کنيد که يک ماشين کار نمی کند، کار خواهد کرد.

قانون بيومکانيک: 

نسبت خارش هر نقطه از بدن با ميزان دسترسی آن نقطه نسبت عکس دارد.

قانون تئاتر: 

کسانی که صندلی آنها از راه روها دورتر است ديرتر می آيند.

قانون قهوه: 

قبل از اولين جرعه از قهوه داغتان، رئيس تان از شما کاری خواهد خواست که تا سرد شدن قهوه طول خواهد کشيد.

جدید ترین مطالب سایت