فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

«فحش» بهانه یک قتل

موتورسواري که پس از مصرف مشروبات الکلي به همراه چند تن ديگر از دوستانش در مشهد، دست به جنايتي هولناک زده بود اعتراف کرد: او (مقتول) هنگام مصرف مشروبات الکلي در باغ سرش را کنار گوشم آورد و به من ناسزا گفت به همين خاطر هم او را با چاقو زدم...

به گزارش خراسان، متهم به قتل در يک پرونده جنايي که مقابل دوربين قوه قضاييه و در حضور قاضي ويژه قتل عمد، چگونگي وقوع اين جنايت را تشريح مي کرد، پس از معرفي خود گفت: من هيچ وقت با خودم چاقو حمل نمي کردم و اين اولين باري بود که يک قبضه کارد را برداشتم. قرار بود با چند تن از دوستانمان براي مصرف مشروب به باغ برويم.

وقتي آن جا رسيديم ۲ بطري نوشابه خانواده که از قبل تهيه کرده بوديم و حاوي مشروب الکلي بود استفاده کرديم اما در همين هنگام او سرش را کنار گوش من آورد و ناسزايي گفت که من خيلي از اين حرف او ناراحت شدم. در حالت عصبانيت مي خواستم با او درگير شوم که برادرم مانع اين کار شد و گفت: آن ها مهمان ما هستند و شما نبايد جلوي چند نفر غريبه دعوا کنيد.

 متهم اين پرونده جنايي ادامه داد: اگرچه من خيلي ناراحت بودم ولي به خاطر نصيحت برادرم خودم را کنترل کردم. پس از مصرف مشروبات هر کدام از ما سوار موتورسيکلت شديم و از سمت جاده سيمان به طرف مشهد به راه افتاديم. جوان ۲۶ساله (مقتول) و دوستش سوار بر يک موتورسيکلت بودند که جلوتر از ما حرکت مي کردند و ما هم با موتورسيکلت ديگري از پشت سر به آن ها رسيديم. در اين هنگام، من از راکب موتورسيکلت خواستم تا جلوي آن ها موتور را متوقف کند. در اين لحظه او هم از موتور پياده شد من دستم را به يقه او گرفتم و گفتم چرا فحش دادي؟ که او دستش را به طرف کمرش برد! با اين حرکت احساس کردم او مي خواهد چاقويي را از کمرش بيرون بکشد که بلافاصله چاقويم را بيرون آوردم و ضربه اي به گردنش زدم. خون از گردن او بيرون زد و ما هم با رها کردن او از محل گريختيم.

وي ادامه داد: سپس دوستانم جوان مجروح را با موتورسيکلت به بيمارستان شهيد هاشمي نژاد رساندند ولي او در بيمارستان جان سپرد.

اين گزارش حاکي است: در پي اعترافات صريح متهم، «قاضي موحدي راد» دستور پايان بازسازي صحنه قتل را صادر کرد و بدين ترتيب،عامل اين جنايت هولناک، روانه زندان شد تا پرونده او مسير قانوني خود را طي کند.

منبع خبر: خراسان

جدید ترین مطالب سایت