فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

رشد منفی جمعیت 12 منطقه تهران

معاون شهردار تهران در پي ايرادي كه ماه گذشته شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور به طرح تفصيلي اين كلان شهر وارد كرد، ضمن دفاع از متن طرح و رد ايرادات مطرح شده، از آمادگي شهرداري براي اصلاح آنچه دولت به دنبال اعمال آن در طرح تفصيلي جديد تهران است، خبر داد.

هموطن: شوراي عالي شهرسازي، شكل كنوني طرح تفصيلي تهران را «جمعيت زا» و در جهت تحريك  ساخت وساز و ازدياد ساختمان هايي كه مي تواند جمعيت پذيري شهر را تا يك دهه آينده به اندازه اي معادل 2.4 ميليون نفر بيش از سقف مصوب افزايش بدهد و به 12.4 ميليون شهروند برساند، تشخيص داده است و به دنبال حذف پارامترهاي محرك جمعيتي از طرح است.

اما معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران، با اشاره به اينكه نرخ كنوني رشد جمعيت پايتخت به صفر نزديك شده -0.6 درصد- و حتي در نيمي از مناطق 22گانه، حجم ساكنان رو به كاهش گذاشته است، اعلام كرد: تحقيقات تازه شهرداري از تحولات جمعيتي تهران نشان مي دهد در دو سال گذشته كه ضوابط طرح تفصيلي جديد بر ساخت وسازها حاكم بوده، رشد جمعيت روند كندي را طي كرده و با فرض آنكه ساخت وسازهاي يك دهه آينده كماكان از طرح تفصيلي تبعيت كند و در صددرصد آپارتمان هاي احداث شده، خانوار ساكن شود، باز هم جمعيت تهران از سقف مصوب 10ميليون و 400 هزار نفر تجاوز نمي كند و حداكثر جمعيت اين كلان شهر در سال 1404 معادل 2/9ميليون نفر خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اعلام کند شدن نرخ رشد جمعیت طی دست کم دو دهه گذشته در شهر تهران، برآورد جمعیت شهر تهران را در افق 1404 مستلزم اعمال ضریب تحقق پذیری جمعیت دانست و  عنوان کرد: بررسی ضریب صدور پروانه ساختمانی و کسر نوسازی های انجام شده بیان می کند با فرض سکونت پذیری تمامی واحدهای ساخته شده طی 11 سال آینده، جمعیت شهر تهران در افق طرح جامع حداکثر 8/8 تا 2/9 میلیون نفر خواهد شد.

به گفته علیرضا نادری معاون شهردار تهران مطالعات انجام شده در حوزه تحولات جمعیتی شهر تهران طی دو دهه اخیر نشان می دهد بر خلاف تحقیقات انجام شده در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، جمعیت پذیری پایتخت از سقف پیش بینی شده در افق طرح جامع عبور نخواهد کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در جریان بازنگری طرح تفصیلی جدید تهران به این نتیجه رسید که دستکاری و تغییراتی که دو سال پیش در طرح تفصیلی اعمال شد، روند ساخت وسازهای شهر تهران را به سمتی پیش خواهد برد که ظرفیت جمعیت پذیری پایتخت در افق 1404، به مرز 12 میلیون و 900 هزار نفر خواهد رسید.

این در حالی است که سقف جمعیت پذیری شهر تهران در افق طرح جامع 5/10 میلیون نفر تعیین شده است. بنابراین شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ماه گذشته با پی بردن به این مغایرت ضمن اصلاح مغایرت های جمعیت پذیری طرح تفصیلی و طرح جامع تهران، از مدیریت شهری خواست تا در قالب طرحی راهکارهای تعدیل جمعیت پذیری شهر تهران را در مرز 5/10 میلیون نفر ارائه کند.

هم اکنون اگرچه مدیریت شهری در این مسیر با شورا ی عالی شهرسازی و معماری کشور به عنوان نهاد نظارتی بالادستی همراه شده اما انتقادهایی نیز به نحوه بازنگری طرح تفصیلی وارد کرده است.

بررسی شهرداری از تحولات جمعیتی شهر تهران نشان می دهد نرخ رشد جمعیت پایتخت طی دو دهه گذشته مسیر نزولی را طی کرده است. شهر تهران در ابتدای دهه 80 که تهیه طرح های جامع و توسعه شهرتهران آغاز شد، با 3/7 میلیون نفر جمعیت حدود 11 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده بود. سهم شهر تهران از مهاجران بین استانی در کشور طی سه دهه گذشته از 25 به 20 و سپس 15 درصد کاهش یافته است.

همچنین بررسی روند تحول جمعیتی دو دهه قبل به ویژه بین سال های 85 تا 90 مبین حرکت کند نمودار رشد جمعیتی تهران بوده، به طوری که نرخ رشد جمعیت در این سال ها 6/0 درصد بوده است. گزارش تحولات جمعیتی شهر تهران که در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است بیانگر رشد منفی جمعیت در 12 منطقه از شهر تهران طی این سال ها بوده که سبب شده جمعیت این مناطق در پایان دوره کمتر از آغاز آن باشد.

علاوه بر این در چهار منطقه دیگر هم خالص جابه جایی جمعیت (تفاوت رشد طبیعی جمعیت با رشد جاری آن در منطقه) منفی بوده است به این معنی که رشد جاری جمعیت کمتر از رشد مورد انتظار بوده است. نکته بااهمیت در بررسی این روند آن است که نرخ رشد مثبت بیش از یک درصد طی این سال ها فقط به منطقه 5 تهران تعلق داشته است. بررسی این امر در مقایسه با توزیع اشتغال در شهر، مبین نامتقارن بودن نسبت سکونت و اشتغال در شهر است. در مناطق مرکزی با جذب فعالیت های جدید، جمعیت پذیری کاهش یافته درحالی که در مناطق پیرامونی، جمعیت بیشتری به مناطق جذب شده است.

معاون شهردار تهران معتقد است برای پیش بینی جمعیت شهر در آینده ضروری است که عوامل موثر بر جابه جایی جمعیت در منطقه مورد بررسی قرار گیرد. نادری سه عامل تمرکز فعالیت ها و نظام سیاسی– اداری، کاهش رشد طبیعی جمعیت شهر (از حدود 7/2 درصد به 1/1 درصد در چهاردهه گذشته) و تبادل جمعیت با سکونتگاه های پیرامون در نتیجه شکل گیری منطقه کلان شهری در اطراف تهران را در پیش بینی روند تغییرات جمعیتی شهر تهران موثر معرفی کرد.

او عنوان کرد: علاوه بر این مداخله ها و سیاست های موثر بر تغییر جمعیت تهران در سه سطح ملی، منطقه ای و شهری قابل بررسی است. به گفته او سیاست های تمرکززدایی در سطح ملی، سیاست های انتقال فعالیت ها از شهر تهران به شهرهای جدید در سطح منطقه ای و تهیه طرح جامع و اعمال ضوابط جدید ساخت وساز در سطح شهری بر روند جمعیت پذیری کلان شهر تهران تاثیرگذار بوده اند.

با نگاهی به این عوامل پیش بینی جمعیت شهر تهران در طرح جامع مصوب سال 86، براساس چهار گرایش مطالعه شده است. به گونه ای که پیش بینی جمعیت براساس رشد طبیعی بین حداقل 8 میلیون و 700 هزار نفر و حداکثر 9 میلیون و 100 هزار نفر گزارش شده است. اما با اعمال فاکتور اشتغال، جمعیت شهر در افق طرح جامع به حدود 8 میلیون و 900 هزار نفر خواهد رسید.

روند پیش بینی جمعیت پذیری پایتخت براساس ساخت وساز بخش مسکن نیز به بالاترین سقف جمعیت پذیری رسیده است به گونه ای که جمعیت پذیری شهر در این بخش از پیش بینی به حدود 10 میلیون و 996 هزار نفر می رسد.  معاون شهرسازی و معماری با اشاره به پیش بینی جمعیت پذیری شهر تهران در طرح جامع به «دنیای اقتصاد» گفت: جمعیت شهر تهران در افق طرح جامع (یعنی سال 1404) با رشد طبیعی جمعیت آن و تجزیه و تحلیل نتایج سرشماری نفوس و مسکن کشور در سال 1385، معادل 8 میلیون و 700 هزار نفر پیش بینی شده است.

  او ادامه داد: اما برنامه ها برای تامین نیازهای خدمات شهری جمعیت ساکن و شاغل (جمعیت روزانه) بر مبنای جمعیتی معادل 9 میلیون و 100 هزار نفر انجام شده است البته ظرفیت سکونت پذیری نیز بر مبنای 20 درصد مازاد بر پیش بینی نیاز در افق طرح، برای حدود 5/10 میلیون نفر جمعیت تدارک یافته است.

 ملزومات هدایت جمعیت پذیری

معاون شهردار تهران هدایت جمعیت پذیری شهر تهران را مطابق با الگوی پیش بینی شده در طرح جامع نیازمند برخی اقدامات دانست و تصریح کرد: این اقدامات باید در سه سطح ملی، منطقه اي و شهری انجام گیرد. به عنوان مثال باید در برنامه میان مدت شهرهای جدید را به گونه ای تجهیز کرد که بتواند برای جذب سه میلیون اضافه جمعیت شهر تهران آماده شود و به این ترتیب از فشار جمعیتی وارد بر شهر تهران بکاهد.

 او تمرکززدایی سیاسی و اداری از شهر تهران را یکی دیگر از این اقدامات برشمرد و افزود: تثبیت جمعیت پذیری شهر تهران از طریق تثبیت سطح مسکونی و تراکم ساختمانی، تشویق ساخت وسازهای غیرمسکونی و ارتقای سطح کیفی زندگی به ویژه در مناطق مرکزی و حاشیه جنوبی و شرقی از طریق تخصیص اراضی بایر و ساخته نشده از جمله اقداماتی است که می توان برای دستیابی به این هدف در سطح شهر پیگیری کرد. او با اشاره به تامین بخش عمده ای از درآمدهای شهرداری تهران از محل ساخت وساز تاکید کرد: جایگزینی منابع پایدار درآمدی برای تامین هزینه های اداره شهر تهران به جای اتکا به این گونه درآمدها، بخش دیگری از این راهبردها است.

 جمعیت پذیری طرح جامع محقق می شود؟

نرخ رشد منفی جمعیت پذیری در دو دهه گذشته موضوعی است که مسوولان مدیریت شهری با اتکا بر آن عنوان می کنند سقف جمعیت پذیری شهر تهران مطابق با پیش بینی طرح جامع پیش نخواهد رفت.

نادری با تاکید بر این موضوع که برآورد جمعیت شهر در افق 1404 مستلزم اعمال ضریب تحقق پذیری جمعیت براساس نرخ صدور پروانه در 10 تا 20 سال گذشته است، گفت: با احتساب این ضریب و  محاسبه واحدهای تخریب شده (30 درصد واحدهای جدید جایگزین تخریب شده ها می شود) و همچنین با فرض سکونت پذیری تمامی واحدهای ساخته شده، افزایش جمعیت در افق طرح بین 700 هزار تا یک میلیون و 150 هزار نفر خواهد بود.

به گفته وی به این ترتیب جمعیت شهر تهران در افق طرح حدود 8/8 تا 2/9 میلیون نفر می شود. در گزارش های کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور آمده است: اجرای طرح تفصیلی جدید در تهران به واسطه اعمال برخی تغییرات در آن، منحنی جمعیت پذیری شهر تهران را در روندی صعودی قرار خواهد داد طوری که حدود 2 میلیون و 400 هزار نفر به جمعیت شهر تا افق 1404 اضافه خواهد شد. این در حالی است که تحقق این نرخ جمعیت پذیری مغایر با اهداف طرح جامع شهر تهران خواهد بود.

نادری با اشاره به این گزارش بیان کرد: با توجه به افزایش ظرفیت سکونت پذیری طرح تفصیلی شهر تهران نسبت به طرح جامع مصوب شهر، می توان با شناسایی و اعمال اصلاحات لازم آن را به سمت اهداف پیش بینی شده در افق طرح 1404 هدایت کرد. او اضافه کرد: اعمال برخی اصلاحات در ضوابط طرح تفصیلی ملاک عمل کنونی، که موثر بر افزایش ظرفیت پذیری شهر است، راهکاری است که می توان با عمل به آن ظرفیت سکونت پذیری شهر را مطابق با برآوردهای طرح جامع یعنی معادل 5/10 میلیون نفر کنترل کرد.

منبع خبر: دنیای اقتصاد

جدید ترین مطالب سایت