لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

10 واقعیت اساسی در رابطه با ازدواج

 1- شما نمي توانيد فردي را مجبور کنيد تا شما را دوست داشته باشد و هيچ کس توانايي خوشبخت ساختن صد در صد شما را ندارد.    

10 واقعیت اساسی در رابطه با ازدواج

1- شما نمي توانيد فردي را مجبور کنيد تا شما را دوست داشته باشد و هيچ کس توانايي خوشبخت ساختن صد در صد شما را ندارد.

2- هر چه ميخواهيد تلاش کنيد، شما هيچگاه قادر نخواهيد بود شريک خود را تغيير دهيد، هر چند اگر شما خود را تغيير دهيد، ممکن است شريک شما نيز تغيير کند.

3- اشخاص با اشخاص ازدواج نميکنند، بلکه آنها با توهمات و خيالپردازيهاي خودشان ازدواج ميکنند.

4- يک ازدواج حقيقي درست از نقطه اي آغاز ميگردد که توهمات پايان مي يابند. چالش يک ازدواج آن است که کشف کنيم با چه کسي ازدواج کرده ايم. 

5- عشق تنها يکي از عللي است که ما شريک خود را بر ميگزينيم. (برخي اوقات مهمترين فاکتور نميباشد)

6- به احتمال زياد، خصلتها و صفات موجود در شريکتان که ديوانه وار خشم شما را برمي انگيزند، همان صفاتي هستند که در ابتدا شما را مجذوب شريکتان کرده بوده اند.

7-اين غير ممکن است که شما بدون تجربه کردن دوران درد و تنهايي يک رابطه را پشت سر بگذاريد.

8-بزرگترين هديه اي که ميتوانيد به فرزندانتان اعطا کنيد يک ازدواج محبت آميز ميباشد.

9-موفقيت زماني در يک ازدواج حاصل ميگردد که هر کدام از ما به اين واقعيت پي ببريم که نيازهاي شريکمان حداقل به اهميت نيازهاي خودمان ميباشد. 

10- ازدواج بهترين فرصت براي رشد و بالندگي، غلبه بر حس خودخواهي و آموزش عشق ورزي ميباشد.

جدید ترین مطالب سایت