لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

مرگ تدریجی خزر

دریای خزر بزرگ  ترین پیکره بسته آبی در زمین است و نبود هر ارتباط طبیعی با سایر اقیانوس ها آن را به یک زیست بوم ویژه تبدیل کرده است. اما این ویژگی های منحصر به فرد سبب آسیب  پذیری بیشتر آن مقابل عوامل خارجی نیز شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، اگر ده سال قبل به کسی می گفتند روزی خواهد رسید که زاینده رود و دریاچه ارومیه خشک شود،  کسی باور نمی کرد،اما در ایران سرنوشت رود و دریا و دریاچه، سرنوشت تلخی است. «زاینده  رود» که خشکید و دریاچه ارومیه هم دیگر آبی ندارد و نوبت به دریای «خزر» رسیده است،  اما طور دیگر.

خبری از ماهی های نزدیک ساحل خزر نیست و تور ماهی  گیر به جای ماهی، زباله صید می کند، همه روزه بخشی از شن های ساحلی را برای طرح های عمرانی به جاهای دیگر حمل می کنند و فاضلاب های شهری از کوتاه ترین مسیر به دریا می رسند.

دریای خزر بزرگ  ترین پیکره بسته آبی در زمین است و نبود هر ارتباط طبیعی با سایر اقیانوس ها آن را به یک زیست بوم ویژه تبدیل کرده است. اما این خصوصیات منحصر به فرد سبب آسیب  پذیری بیشتر آن مقابل عوامل خارجی نیز شده است.

21 مرداد (12 آگوست) روز جهانی دریای خزر (کاسپین) نامیده شده است، تا فرصتی باشد برای توجه به این دریا و خطراتی که آن را تهدید می کند.

هر چند کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران) به تصویب کشورهای حاشیه ای این دریا رسیده و آنها را موظف به رعایت مفاد این کنوانسیون کرده است، اما گسترش آلودگی ها نشان از بی توجهی کشورهای عضو، به آن دارد.

آلودگی های ناشی از عملیات اکتشاف و استخراج نفت و گاز، نزدیکی کارخانجات به رودخانه ها و ورود فاضلاب های تصفیه نشده به دریا، ماهیگیری بی  رویه، بی  توجهی مسافران و گردشگران در حفظ محیط زیست و به طور کلی آلودگی های صنعتی، کشاورزی، میکروبی و بیولوژیکی به طور جدی این دریاچه را تهدید می کند که در آینده نه چندان دور می توانند، آسیب های جبران ناپذیری به بزرگترین دریاچه جهان وارد کند و سرنوشتی تلخ  تر از زاینده  رود و دریاچه ارومیه را برای آن رقم بزند؛ آن طور که شاید نسل های بعد تصویری واضح از دریای خزر را هرگز به یاد نیاورند.

مرگ تدریجی خزر

مرگ تدریجی خزر

مرگ تدریجی خزر

مرگ تدریجی خزر

مرگ تدریجی خزر

مرگ تدریجی خزر

مرگ تدریجی خزر

مرگ تدریجی خزر

مرگ تدریجی خزر

مرگ تدریجی خزر

مرگ تدریجی خزر

مرگ تدریجی خزر

مرگ تدریجی خزر

جدید ترین مطالب سایت