فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

کارنامه مردود وام ساخت

86درصد تسهيلات بانكي بخش مسكن در سال گذشته، به طرف عرضه تعلق گرفت؛ به طوري كه يك سوم از كل سرمايه گذاري 58 هزار ميليارد توماني سازنده ها در ساخت وساز، با وام ساخت تامين شد.

هموطن: هر چند اين تزريق، آپارتمان هاي تازه ساز را معادل 641 هزار واحد مسكوني تا 19 درصد افزايش داد و تعداد آنها را به اندازه حجم متقاضيان جديد مسكن رساند، اما ثبت ركود و تورم همزمان در بازار مسكن سال92 نشان مي دهد: كارنامه «تزريق يك طرفه و تشديد عرضه» در نبود «قدرت خريد مسكن» مردود است و باعث مي شود بازدهي سرمايه گذاري ها عملا به شكل انباشت آپارتمان هاي بلااستفاده – خانه خالي - بروز كند.

دو گزارش رسمي از ميزان «سرمايه گذاري» و «تسهيلات بانكي» در ساخت وساز هاي سال92 نشان مي دهد

نا کارآمدی عرضه مسکن با وام نابرابر

تبعيض در اختصاص تسهيلات بانكي به دو سمت عرضه و تقاضا در بازار مسكن و تبعات اين تخصيص نابرابر را مي توان از كنار هم قرار دادن دو گزارش رسمي مربوط به «كارنامه مالي فعاليت هاي ساختماني در سال92» تشخیص داد.

بانك  مركزي با انتشار اطلاعات جديد از روند سرمايه گذاري هاي ساختماني در كل كشور، در تشریح اين شاخص اعلام كرد: در 9 ماه اول سال92 رقمي معادل 58 هزار و 500 ميليارد تومان سرمايه گذاري در ساخت وسازهاي مسكوني و غيرمسكوني توسط انبوه سازان و بسازوبفروش ها در كشور انجام شده است.

هرچند در گزارش بانك مركزي، ارقام سرمايه گذاري صورت گرفته در ساخت وساز، بدون تفكيك تسهيلات بانكي و آورده نقدي فعالان ساختماني، به صورت كلي محاسبه و اعلام شده اما گزارش رسمي ديگري كه تيرماه امسال توسط مديران بانكي و البته مقامات وزارت راه  وشهرسازي در همايش سياست هاي پولي مطرح شد حكايت از آن دارد كه در سال 92 مجموعه نظام بانكي حدود 27هزار و 500 ميليارد تومان به بخش مسكن تسهيلات پرداخت كرده كه از اين رقم، 24هزار ميليارد تومان آن نصيب سمت عرضه شده و در ساخت وسازها به مصرف رسيده و سهم ناچيزي در حد 14درصد كل تسهيلات، يعني معادل 3 هزار و 500 ميليارد تومان، در قالب وام خريد به سمت تقاضا داده شده است.

به اين ترتيب با فرض اينكه ميزان سرمايه گذاري هاي ساختماني در فصل آخر سال 92 از عملكرد پاييز بيشتر نباشد –هرچند بانك مركزي گزارش 9ماهه داده اما آمار پروانه هاي ساختماني سال گذشته نشان مي دهد ساخت وسازهاي زمستان پارسال از پاييز كمتر بوده است- در اين صورت مي توان برآورد كرد كه در یک سال 92 حدود 77هزار ميليارد تومان در ساخت وساز هاي كل كشور سرمايه گذاري شده است که با احتساب اين حجم سرمايه گذاري و همچنين تسهيلات پرداختي بانك ها مشخص مي شود: در سال گذشته با هدايت 86درصد كل تسهيلات بخش مسكن به سمت عرضه، 31درصد منابع مالي مورد نياز ساخت  وساز از محل اعتبارات بانكي تامين و هزينه شده است. هر چند در برخي از فصول سال، سهم وام  بانك ها از سرمايه گذاري هاي ساختماني تا 40درصد هم رسيده است.

تامين مالي يك سوم از كل سرمايه گذاري هاي ساختماني بخش خصوصي توسط بانك ها طي سال هاي اخير آن هم در شرايطي كه ممنوعيت پرداخت وام خريد مسكن در اين سال ها، سركوب قدرت مالي سمت تقاضا در مقايسه با رشد قيمت ها و تورم عمومي را به همراه داشت، باعث شده حجم عرضه آپارتمان  جديد به صورت مصنوعي از ميزان نياز بازار مسكن فراتر رود و حالت مازاد يا اشباع عرضه را تداعی كند. در حالی که مشروط به تامین مالی تقاضا، چه بسا عرضه کنونی ناچیز هم باشد.

مطابق گزارش بانك مركزي، در 9 ماه اول سال92 از 58هزار و 500 ميليارد تومان سرمايه گذاري در بخش ساختمان، حدود 43هزار ميليارد تومان آن كه معادل 73درصد كل سرمايه گذاري ها مي شود، در حوزه تكميل ساختمان هاي مسكوني نيمه كاره صرف شده است. در دو سال گذشته، بسازوبفروش ها بخش زيادي از سرمايه خود را به جاي هزينه در احداث ساختمان هاي جديد، صرف تكميل پروژه  هاي نيمه كاره  سال هاي قبل كردند. تمركز سازنده ها بر تكميل نيمه كاره ها در نيمه اول پارسال، 55درصد كل سرمايه گذاري صورت گرفته در بخش ساختمان را صرف تكميل كرد اما در 9ماه سال92، اين تمايل باز هم بيشتر شد طوري كه 73درصد كل سرمايه گذاري هاي ساختماني در اين مدت براي تكميل هزينه شد.

تحت تاثير گرايش سرمايه ها به حوزه تكميل ساختمان ها، در 9 ماه اول سال گذشته 641 هزار واحدمسكوني جديد تازه ساز در كل كشور توسط انبوه سازان تكميل و روانه بازار فروش شد. در استان تهران نيز طي همين مدت 186 هزار واحدمسكوني جديد به موجودي مسكن اين منطقه اضافه شد كه حداقل 100هزار واحد سهم شهر تهران بوده است. بررسي هاي جمعيتي از سوي دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي نشان مي دهد: حجم تقاضاي جديد در بازار مسكن كل كشور و شهر تهران با توجه به نرخ ازدواج ها به ترتيب 700هزار و 120هزار واحدمسكوني در سال است.

مقايسه ميزان عرضه جديد صورت گرفته در سال92 و نياز جديد سالانه بيانگر سبقت ميزان عرضه است. طبق گزارش بانك مركزي، در استان تهران تعداد آپارتمان هاي تازه ساز عرضه شده به بازار از 102 هزار واحدمسكوني در سال90 به 186هزار واحدمسكوني در سال92 افزايش پيدا كرده است. هر چند افزايش عرضه حتي بيش از نرخ تقاضاي جديد، مي تواند به كار بازار بيايد و پاسخ تقاضاي انباشت سال هاي قبل را پوشش دهد اما ركود حاكم بر معاملات مسكن از يكسو و رشد 33درصدي قيمت مسكن در سال92 حكايت از بي اثر بودن افزايش عرضه هاي صورت گرفته دارد. در 9 ماه اول سال گذشته، حجم آپارتمان هاي جديد قابل مصرف –تكميل شده ها- در بازار مسكن كشور و تهران به ترتيب 19درصد و 6درصد افزايش پيدا كرد.

كارشناسان اقتصاد مسكن درباره علت عدم تاثير مثبت تشديد عرضه بر بازار مسكن معتقدند: نبود قدرت خريد مسكن در سمت تقاضا باعث شده به رغم وجود نياز مسكن اما حجم تقاضاي موثر به مراتب كمتر از عرضه هاي جديد باشد. در نتيجه اين اتفاق، بخشي از واحدهاي مسكوني نوساز هم اكنون بدون مصرف و خالي از سكنه رها شده و بازدهي ده ها هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري نظام بانكي و بخش خصوصي را معطل گذاشته است. آمار بانك مركزي درباره روند سرمايه گذاري هاي ساختماني در تهران نشان مي دهد: در 9 ماه اول امسال بيش از 15 هزار و 800 ميليارد تومان در ساخت وسازهاي اين استان سرمايه گذاري شده كه همچون كل كشور، 75درصد كل سرمايه گذاري ها در حوزه تكميل ساختمان هاي نيمه كاره بوده است.

هفته گذشته مشاور مالي وزير راه وشهرسازي با انتقاد از تخصيص يكطرفه تسهيلات بانكي به ساخت وساز اعلام كرد: خودداري بانك ها از پرداخت تسهيلات خريد مسكن در سال هاي اخير باعث شده تعداد خانه  هاي خالي به عنوان املاكي كه بانك ها تامين كننده منابع مالي ساخت آنها بوده اند، در شهرها افزايش پيدا كند و در نتيجه بدهي معوق وام گيرنده ها به سيستم بانكي به علت فروش نرفتن واحدها افزايش يابد. سال گذشته از هر 10 نفر خریدار مسکن یک نفر موفق شد تسهیلات خرید دریافت کند به طوری که 90 هزار فقره وام خرید بین یک میلیون خریدار تقسیم شد.

جدید ترین مطالب سایت