فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

دوستی خیابانی به آدم ربایی انجامید

جوان ۳۰ساله اي که در پي دوستي خياباني خواهرش با نوجوان ۱۷ساله، دست به آدم ربايي زده و پس از شکنجه پسر نوجوان او را در بيابان هاي اطراف الهيه مشهد رها کرده بود به جرم خود اقرار کرد.

هموطن: به گزارش خراسان، اواخر سال گذشته پسر نوجواني که خون آلود بود و به زحمت روي پاهايش مي ايستاد وقتي به نزديکي منزلشان در منطقه آزادشهر مشهد رسيد نقش بر زمين و بيهوش شد. پدر نوجوان ۱۷ساله با ديدن اين وضعيت بلافاصله با اورژانس تماس گرفت و دقايقي بعد نوجوان مذکور در بيمارستان بستري شد.

 او پس از مدتي که به هوش آمد گفت: فردي به نام «الف» به زور مرا سوار خودرو نيسان کرد و به بيابان هاي اطراف الهيه برد. او گوشي تلفن مرا شکست و در سرماي زمستان لباس هايم را از تنم بيرون آورد و به شدت کتکم زد. در همين حال پدر نوجوان با تسليم شکوائيه اي به دستگاه قضايي خواستار رسيدگي به ماجراي ضرب و جرح و آدم ربايي شد.

اين گزارش حاکي است: با توجه به اهميت موضوع، اين پرونده به شعبه ۸۱۱مجتمع قضايي شهيد قدوسي مشهد ارجاع داده شد و توسط قاضي سيد جواد حسيني مورد رسيدگي قرار گرفت.

بررسي شماره تلفن گوشي همراه وانجام تحقيقات غيرمحسوس که با دستورات قضايي انجام شد بيانگر آن بود که نوجوان ۱۷ساله با دختري ارتباط دارد.

مجروح حادثه که ديگر چاره اي جز بيان حقيقت نداشت زواياي پنهان ديگري از ماجراي آدم ربايي را فاش کرد و به مقام قضايي گفت: با دختري که در همسايگي ما زندگي مي کند دوست بودم و از او کتابي را به امانت گرفته بودم. روز حادثه به منزل آن ها رفتم تا کتاب او را پس بدهم اما هنگامي که در کنار پارکينگ منزل با هم گفت وگو مي کرديم ناگهان برادر آن دختر سررسيد.

هر دوي ما ترسيده بوديم که آن دختر مرا در پارکينگ پنهان کرد تا برادرش برود ولي او که متوجه ماجرا شده بود در يک لحظه به داخل پارکينگ آمد و به شدت مرا کتک زد سپس مرا کشان کشان سوار وانت نيسان کرد و به طرف الهيه برد. او در آن جا مرا شکنجه کرد و خيلي کتک زد. حتي در آن سردي هوا لباس هايم را هم از تنم بيرون آورد و گوشي تلفنم را شکست. به هر زحمتي بود خودم را تا نزديکي منزلمان رساندم، اما ديگر چيزي به خاطر ندارم! در پي اظهارات نوجوان مذکور، «قاضي حسيني» با صدور دستورات ويژه اي از کارآگاهان خواست تا فرد مورد ادعاي وي را دستگير کنند.

اگرچه جوان ۳۰ساله در ابتدا ارتکاب هرگونه جرمي را انکار مي کرد، اما وقتي در برابر سوالات مقام قضايي به تناقض گويي پرداخت و ديگر راه گريز از حقيقت را بسته ديد، به ناچار لب به اعتراف گشود. او گفت: وقتي آن نوجوان را داخل منزل ديدم خيلي ناراحت شدم. او را سوار خودرو کردم و در بيابان هاي اطراف الهيه به شدت کتک زدم تا ادب شود و ديگر مزاحم خواهرم نشود!

بنابراين گزارش، به دنبال اعترافات صريح جوان ۳۰ساله ، قاضي شعبه ۸۱۱مجتمع قضايي شهيد قدوسي مشهد با صدور قرار قانوني وي را به اتهام آدم ربايي و ايراد ضرب و جرح عمدي روانه زندان کرد تا بررسي هاي بيشتري در اين باره انجام گيرد. 

منبع خبر: خراسان

جدید ترین مطالب سایت