فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

لبنیات دوباره گران می شود؟

تصویب یارانه ۴۵۰ میلیارد تومانی و افزایش قیمت خرید شیر خام به هزار و ۳۰۰ تومان موجب طرح زمزمه های افزایش حداقل ۶ درصدی قیمت ها توسط شرکت های لبنی شده است.

هموطن: پرداخت يارانه تكليفي است كه با افزايش نرخ شير خام از هزارو 110به 1440تومان براي جلوگيري از تشديد سير نزولي مصرف و افزايش قيمت لبنيات برعهده دولت گذاشته شد.

اما به رغم تصويب يارانه 300ميليارد توماني براي پرداخت مابه التفاوت نرخ شير خام از فروردين تا تير ماه امسال و سرنوشت مبهم اين يارانه در 3ماهه دوم، دولت از تصويب 450ميليارد تومان يارانه براي نيمه دوم امسال و افزايش نرخ خريد شير خام از هزارو 250به هزارو 300تومان خبر مي دهد.

به گفته معاون وزير جهادكشاورزي يارانه 450ميليارد توماني خريد شير خام از دامداران در 6ماهه دوم امسال تصويب شده و در حال ابلاغ است. عبدالمهدي بخشنده تأكيد كرد كه براساس اين مصوبه صنايع لبني موظف هستند از ابتداي مهر ماه هر كيلوگرم شير خام را از دامداران 1300تومان خريداري كنند كه با يارانه 140توماني دولت از محل اين مصوبه قيمت شير خام در 6 ماه دوم به 1440تومان مي رسد.

اين يارانه براي 6ماهه دوم امسال در حالي مصوب شده كه رئيس انجمن صنفي گاوداران استان تهران با تأكيد بر سردرگمي توليد كنندگان به دليل ابهام در سرنوشت يارانه نرخ نيمه نخست امسال به خبرنگار ما اعلام كرد كه از ابتداي امسال تا كنون هيچ يارانه اي بابت مابه التفاوت نرخ شير خام به دامداران پرداخت نشده و اكنون نيز كارخانه هاي لبني شير خام را به نرخ هزارو 110تا هزارو 200تومان مي خرند. احمد مقدسي افزود: دولت بايد با الزام شركت هاي لبني به خريد شير خام با قيمت مصوب هزارو 300توماني، سرنوشت يارانه شير خام در نيمه نخست امسال را مشخص كند.

رئيس انجمن صنفي شركت هاي لبني نيز ضمن اظهار بي اطلاعي از پرداخت يارانه شير خام به خبرنگار ما اعلام كرد كه تعيين نرخ شير خام تابع نظام عرضه و تقاضا بوده وبراساس كيفيت شير در هر شهر و استان متفاوت است. رضا باكري افزود: پرداخت يارانه شير خام ارتباطي به شركت هاي لبني نداشته و اطلاعي از اين موضوع ندارم. اين در حالي است كه مشاور شركت صنايع شير ايران با اعلام اينكه امكان افزايش قيمت خريد شير خام توسط كارخانه هاي لبني براساس تحليل هزينه فايده وجود ندارد اعلام كرد: درصورتي كه نرخ شير خام از 1200به 1300تومان افزايش يابد، مسئولان بايد با افزايش 6درصدي قيمت فرآورده هاي لبني موافقت كنند.

حسين چمني با بيان اينكه افزايش نرخ شير خام قيمت تمام شده توليد فرآورده هاي لبني را افزايش مي دهد و شركت هاي لبني را وارد نقطه زيان مي كند، افزود: شيرخامي كه براي آن قيمت هزارو 200تومان تعيين شده بار ميكروبي زير 100هزار و چربي 3.2 درصد دارد و شركت هاي لبني نيز شير با چنين كيفيتي را به قيمت بيش ازهزارو 200تومان خريداري مي كنند اما متوسط نرخ كنوني خريد شيرخام توسط كارخانه ها به دليل اينكه تمام شير توليدي كشور ممتاز نيست، پايين تر از هزارو 200تومان مي شود.

منبع خبر: تابناک

جدید ترین مطالب سایت