فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

توضیح وزیر آموزش و پرورش درباره فروش برخی مدارس و تبدیل آن به پاساژ

آموزش و پرورش تصميم دارد مدارسي را كه در سطح شهر وجود دارد به پاساژ و مجتمع تجاري تبديل كنيد و بفروشد و بعد در حاشيه شهر مدرسه تاسيس كند.

بخشی از مصاحبه علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش:

يكي از سياست هايي كه آموزش و پرورش در اين دوره براي رفع مشكل كسري بودجه مطرح كرد، تغيير كاربري مدارس دولتي بود. اين طرح به كجا رسيد؟

تغيير كاربري مدارس با كندي صورت مي گيرد. علت آن اين است كه ما طبق قانون مصوب مجلس، محدوديت هايي داريم كه بايد طبق آن محدوديت ها عمل كنيم. ما بخشنامه را به استان ها ابلاغ كرديم، بديهي است كه در آخر سال مالي، بايد گزارشي را از اين كار بدهيم. گزارش دقيقي نداريم ولي اين كار كند پيش مي رود.

يك سري مخالفت ها با اين طرح وجود داشت. گفته شد كه آموزش و پرورش تصميم دارد مدارسي را كه در سطح شهر وجود دارد به پاساژ و مجتمع تجاري تبديل كنيد و بفروشد و بعد در حاشيه شهر مدرسه تاسيس كند. به نظر شما اين راه حل براي حل كمبود بودجه قابل دفاع است؟

اين حرف ظلم به آموزش و پرورش است. ما اين حرف را زده بوديم اما عمل نكرديم چون مطالعاتش را انجام داديم. هرشهر شرايط خاص خودش را دارد. مثلا در شهر تهران در ميدان ونك مدرسه يي در خيابان اصلي داريم، دانش آموز كه مي خواهد به آن مدرسه رفت و آمد كند، با رفت و آمد دانش آموزان و سرويس ها، ترافيك و ازدحام در خيابان ايجاد مي شود و رفت و آمد مردم در آن محيط تجاري در نظام آموزشي ما خلل ايجاد مي كند.

در نظر داشتيم كه اگر چنين مدرسه هايي داشتيم، نه اينكه به حاشيه شهر منتقل كنيم، بلكه محل آن را در حد دو خيابان جابه جا كنيم. جايي كه ترافيك هم ندارد. اگر جاي مناسبي پيدا كرديم، با پول آن مدرسه به لحاظ ارزش مالي مي توانيم 10 مدرسه بسازيم. اين كار را اگر انجام دهيم و دانش آموز را به خيابان ديگري منتقل كنيم اشكالي دارد؟ بعضي ها انتقاد مي كنند و ايراد مي گيرند و اجازه نمي دهند كار خيري انجام شود. تعصب بنده به مدارس، از همه آدم هايي كه مي شناسم بيشتر است چرا كه من فرزند آموزش و پرورشم و نمي توانم اجازه دهم كه ساختمان متعلق آموزش و پرورش را بدهم و دانش آموزان را در جايي نامتناسب با آموزش بدهم. دانش آموز مي خواهد درس بخواند.

اگر دانش آموز در محيطي آرام تر به دور از صدا و آلودگي هوا، يك خيابان آن طرف تر درس بخواند و در عوض به جاي يك مدرسه، پنج مدرسه ساخته شود، هر عقل سليمي اين را مي پذيرد. من ديدم بعضي رسانه ها مي گويند كه مدرسه ها براي پرداخت هزينه هاي جاري آموزش و پرورش فروخته مي شود. اين اصلا با روح قانون مغاير است. مدرسه اگر واگذار هم مي شود با درآمد آن مدرسه احداث مي شود. نه اينكه ما مدرسه را بفروشيم و با پول آن هزينه هاي جاري آموزش و پرورش رفع شود. قانون اجازه اين كار را به ما نداده است.

مساله نحوه خرج شدن درآمدي است كه از اين طريق آموزش و پرورش به دست مي آورد. هر سال مي بينيم آموزش پرورش اواخر سال براي پرداخت حقوق و عيدي و به حدي به مشكل مي خورد كه تقاضاي اعتبار مطرح مي شود. اين نگراني وجود دارد كه اگر اين طرح اجرا شود، به جاي مدرسه سازي وارد هزينه هاي جاري شود و در بلندمدت بخشي از سرمايه آموزش و پرورش كه مدارس است از بين برود؟

صراحت و روح قانون روشن است. تا وقتي كه من مسووليت اين وزارتخانه را دارم، با قانون حركت مي كنم و قانون نيز همين را مي گويد يعني تبديل فضاي آموزشي به فضاي آموزشي. البته بعضي مناطق ممكن است مدرسه اضافي داشته باشيم اما در خيلي مناطق نيز با كمبود فضاي آموزش روبه رو هستيم. حدود 3/1 فضاهاي موجودمان از استحكام لازم برخوردار نيستند. اين را قبلا هم گفته بودم.

3/2 فضاهاي آموزشي موجود يا مقاوم سازي يا بازسازي شده است. اين 3/2 فضا هايي هستند كه نسبت به زلزله مقاومند. زلزله هايي كه در اين چند ساله آمده است اگر جزو همان 3/2 بودند هيچ آسيبي نمي ديدند. اگر بتوانيم حتي همين كار را انجام دهيم، يعني با استفاده مناسب از فضاهايي كه مورد نياز نيستند بتوانيم فضاهايي كه نياز به مقاوم سازي يا بازسازي دارد در كنار حركتي كه خيرين مدرسه ساز انجام مي دهند و در كنار كمك هايي كه دولت در كنار بودجه سنواتي براي ما پيش بيني مي كند، اين نوسازي را در آموزش و پرورش كشور انجام دهيم، خدمت بزرگي است.

در دوره شما موضوع واگذاري مدارس به يكسري نهادها مثل حوزه هاي علميه يا نهاد هاي نظامي و مساجد مطرح شد. اين طرح ها هم در قالب افزايش مشاركت است؟ به كجا رسيد؟

از وقتي كه من آمده ام مدرسه يي به اين نهاد ها واگذار نشده است، ولي ما اعتقاد داريم مي توانيم از توان موجود در كشور چه در حوزه هاي علميه و كارخانجاتي كه مي توانند در كنار خود هنرستان داشته باشند استفاده كنيم.

ما تفاهمنامه يي با وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا كرديم كه به موجب آن كارخانجات و موسساتي كه وابسته به آن وزارتخانه هستند، در جوار كارخانه ها هنرستان هايي تاسيس كنند يا با مناطق آزاد تجاري تفاهمنامه يي امضا كرديم كه به موجب آن بتوانيم از امكانات مالي مراكز آزاد تجاري كه امكانات بالايي دارند، در توسعه فضاهاي آموزشي و آموزش و پرورش استفاده كنيم. گفتني است كه يك درصد از دانش آموزان كشور در مناطق آزاد تجاري هستند. اين يك درصد، از همكاري هاي آن نهاد در تفاهمنامه يي كه امضا كرديم استفاده مي كنند و مي توانيم خدماتي به آنها ارايه دهيم. عرض مي كنم كه آغوش آموزش و پرورش براي استفاده از توان ساير نهاد ها و ارگان ها باز است.

در واقع اعتبارات مالي اين موسسات مد نظر شما است؟ به اين صورت كه مي خواهيد آنها سرمايه گذاري كنند و اعتبار مالي بدهند و سياستگذاري با شما باشد؟ اين نگراني درباره اين نهادها وجود دارد كه نفوذ آنها در سياستگذاري  ها بيش از حد باشد.

شكي نيست كه سياستگذاري هميشه با آموزش و پرورش است. طبق قانون مصوب مجلس آموزش و پرورش وظايف و اختياراتي دارد. ما اختيارات و وظايف مان را به هيچ وجه در اختيار جاي ديگري قرار نمي دهيم.

منبع خبر: اعتماد

جدید ترین مطالب سایت