فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

وضعیت ذخیره آب در پنج سد تهران

حجم آب موجود در 5 سد تامین  کننده آب تهران با کاهش دوباره به 414 میلیون مترمکعب رسید. آب موجود در مخزن سد لار نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 50 درصد کاهش به 25 میلیون مترمکعب رسیده است.

به گزارش مهر، از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 93) تاکنون، از 5 سد تامین کننده آب تهران حجم آب موجود در مخزن 3 سد روند کاهشی داشته است به  طوری  که هم  اکنون حجم آب موجود در مخزن سد لار 25 میلیون مترمکعب، سد امیرکبیر (کرج) 101 و ماملو 97 میلیون مترمکعب ثبت شده است.

بر پایه این گزارش، حجم آب ورودی به این سدها از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 24 میلیون مترمکعب بوده که این رقم نیز در مقایسه با 26 میلیون مترمکعب ورودی آب در زمان مشابه سال آبی گذشته، 9 درصد کاهش نشان می دهد.

حجم کنونی آب موجود در مخازن سدهای تامین  کننده آب استان تهران 11 درصد در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است. طبق این گزارش، حجم فعلی آب موجود در سدهای لار، امیرکبیر و ماملو به  ترتيب 50، 15 و 14 درصد در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

این در حالی است که در سال گذشته ذخیره آب این سدها به  ترتیب 51، 119 و 112 میلیون مترمکعب بوده است. حجم آب موجود در سد طالقان نیز در زمان حاضر 156 میلیون مترمکعب و سد لتیان 35 میلیون مترمکعب ثبت شده که که این سدها نیز در زمان مشابه سال گذشته به  ترتیب 155 و 27 میلیون مترمکعب آب داشته اند.

مجموع حجم آب 5 سد تامین کننده آب تهران در حال حاضر 414 میلیون مترمکعب ثبت شده که این میزان در مقایسه با رقم 464 میلیون مترمکعب آب موجود سدهای تهران در سال گذشته، حدود 11 درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین حجم آب ورودی به این سدها از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 24 میلیون مترمکعب بوده که این رقم نیز در مقایسه با 26 میلیون مترمکعب ورودی آب در زمان مشابه سال آبی گذشته، 9 درصد کاهش نشان می دهد.

اخبار اجتماعی - مهر

جدید ترین مطالب سایت