لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

در این مطلب چند نمونه زیبا از حلقه هایی که می توانید روی در ورودی خانه نصب کنید برایتان انتخاب کرده ایم.

در این مطلب چند نمونه زیبا از حلقه هایی که می توانید روی در ورودی خانه نصب کنید برایتان انتخاب کرده ایم.

این حلقه از وسایل و مواد مختلف تهیه می شوند. برخی با گل های خشک پاییزی و برخی دیگر با پارچه و گونی و ... . برای داشتن ایده های جدید حلقه هایی که در ادامه برایتان انتخاب کرده ایم را مشاهده کنید. قیمت های بین المللی همه نمونه ها نیز در زیر آنها نوشته شده است.

1.    حلقه گل: نیواورلئان

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

2.    حلقه گل: گونی، کنف و پاییز

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

3.    حلقه گل: روبان هی فیروزه ای و قهوه ای

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

4.    حلقه گل: گونی

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

5.    حلقه گل: گل های خشک پاییزی

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

6.    حلقه گل: گونی پاییزی

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

7.    حلقه گل: گیاه و گونی

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

8.    حلقه گل: گونی و گل های پاییزی

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

9.    حلقه گل: گل های پاییزی و پرهای پرندگان

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

10.    حلقه گل: گل های ساخته شده از گونی

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

11.    حلقه گل: گلدانی چوبی از گل های زیبای نارنجی

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

12.    حلقه گل: برگ های پاییزی

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

13.    حلقه گل: برگ های پاییزی

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

14.    حلقه گل: هالووین

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

15.    حلقه گل: پوکه های خالی فشنگ

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

16.    حلقه گل: روبان های کنفی-توری

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

17.    حلقه گل: عنکبوت هالووین

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

18.    حلقه گل: توت های جنگلی

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

19.    حلقه گل: چوب های فیروزه ای

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

20.    حلقه گل: شاخه و میوه های پاییزی

 ایده‌هایی برای حلقه درِ ورودی

منبع : bartarinha.ir

جدید ترین مطالب سایت