فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

تصاویری از انتقال مرحوم مرتضی پاشایی از بیمارستان

جمعی از هوادارن مرتضی پاشایی در زمان انتقال پیکر وی در مقابل بیمارستان بهمن، محل فوت این هنرمند تجمع کردند.

جمعی از هوادارن مرتضی پاشایی در زمان انتقال پیکر وی در مقابل بیمارستان بهمن، محل فوت این هنرمند تجمع کردند.

تصاویری از انتقال مرحوم مرتضی پاشایی از بیمارستان

تصاویری از انتقال مرحوم مرتضی پاشایی از بیمارستان

تصاویری از انتقال مرحوم مرتضی پاشایی از بیمارستان

تصاویری از انتقال مرحوم مرتضی پاشایی از بیمارستان

تصاویری از انتقال مرحوم مرتضی پاشایی از بیمارستان

تصاویری از انتقال مرحوم مرتضی پاشایی از بیمارستان

تصاویری از انتقال مرحوم مرتضی پاشایی از بیمارستان

تصاویری از انتقال مرحوم مرتضی پاشایی از بیمارستان

تصاویری از انتقال مرحوم مرتضی پاشایی از بیمارستان

تصاویری از انتقال مرحوم مرتضی پاشایی از بیمارستان

تصاویری از انتقال مرحوم مرتضی پاشایی از بیمارستان

تصاویری از انتقال مرحوم مرتضی پاشایی از بیمارستان

جام

جدید ترین مطالب سایت