فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

«وایبر» از «فیس بوک» سبقت گرفت

نتایج یک پژوهش نشان می دهد که از میان شبکه های اجتماعی مختلفی که شهروندان سمنانیِ حاضر در یک نظرسنجی، در آنها عضویت داشته و یا به هر نحوی در آنها فعالیت دارند، بیشترین حضور در شبکه وایبر با 29 و یک دهم درصد، فیسبوک با 24 درصد و لاین با 22 و سه دهم درصد است.

صدای صنعت: نتایج یک پژوهش نشان می دهد که از میان شبکه های اجتماعی مختلفی که شهروندان سمنانیِ حاضر در یک نظرسنجی، در آنها عضویت داشته و یا به هر نحوی در آنها فعالیت دارند، بیشترین حضور در شبکه وایبر با 29 و یک دهم درصد، فیسبوک با 24 درصد و لاین با 22 و سه دهم درصد است.

در پژوهشی با عنوان «بررسی الگوی مصرف مطبوعات در میان شهروندان سمنانی» که حاصل نتایج نظرسنجی از شهروندان شهر سمنان در مهر ماه 93 است و توسط مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی انجام شده، نشان می دهد که در بین شش رسانه مطرح شده یعنی صداوسیما، روزنامه ها و سایت های متعلق به آنها، مطبوعات خارجی، شبکه های ماهواره ای، رادیوهای خارجی فارسی زبان و پایگاه های اطلاعاتی اینترنتی، بیشترین استفاده پاسخگویان از صداوسیما با میانگین رتبه ای دو و 33 صدم از چهار و کمترین میزان استفاده هم مربوط به رادیوهای خارجی فارسی زبان با میانگین 20 صدم از چهار است.

همچنین از میان موارد مطرح شده میانگین میزان استفاده از مطبوعات جهت کسب اخبار و اطلاعات معادل یک از چهار است که در مقایسه با منابع مختلف مطرح شده در رتبه سوم میزان استفاده قرار دارد. در خصوص میزان اعتماد پاسخگویان به این رسانه ها هم بالاترین میزان اعتماد به صداوسیما با میانگین رتبه ای دو و 84 صدم از پنج و کمترین میزان میانگین که معرف کمترین میزان اعتماد به رسانه های فوق است، هم به رادیوهای خارجی فارسی زبان با رقم میانگین 90 صدم از پنج مربوط است؛ ضمن اینکه میزان اعتماد پاسخگویان به مطبوعات با رقم دو و 53 صدم از پنج بعد از پایگاه های اطلاعاتی اینترنتی در جایگاه سوم قرار دارد.

در زمینه بررسی الگوی مصرف مطبوعات، نتایج این تحقیق که به سفارش معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده، نشان می دهد از میان 137 فردی که خواننده مطبوعات بوده اند، اگرچه میزان خرید مطبوعات در بین 46 درصد آنها طی یکی دو سال اخیر در مقایسه با سال های قبل هیچ تغییری نکرده، اما 29 و 9 دهم درصد گفته اند که در سال های اخیر میزان خرید مطبوعات توسط آنها کمتر شده و فقط 24 و یک دهم درصد به افزایش میزان خرید خود اشاره داشته اند که البته، مهمترین دلایل افزایش این میزان، مربوط به تمایل بیشتر آنها به کسب اطلاعات و اخبار روز، علاقه مندی بیشتر آنها به مطالعه مطبوعات و نیاز به کسب آگاهی های عمومی در سال های اخیر بوده است. اما از جمله دلایل کاهش خرید هم می توان به دلایلی چون نداشتن فرصت مطالعه و مشغله کاری بیشتر آنها اشاره کرد.

در رابطه با افراد خانواده پاسخگو، که خواننده روزنامه هستند، به جز فرد پاسخگو، 20 و 9 دهم درصد گفته اند که فقط یک نفر، 16 و 5 دهم درصد دو نفر و 32 و دو دهم درصد هم گفته اند که به جز آنها هیچ فرد دیگری در خانواده خواننده روزنامه خریداری شده در منزل نیست.

اما در میان روزنامه های مختلفی که افراد آنها را مطالعه می کنند، بیشترین میزان خواننده در بین روزنامه های غیرورزشی منتشره با رقم 25 و یک دهم درصد متعلق به روزنامه همشهری و پس از آن 21 و هشت دهم و 13 و هشت دهم درصد به ترتیب به دو روزنامه جام جم و ایران مربوط است.

در این گزارش که توسط سایت معاونت مطبوعاتی منتشر شده، در خصوص روزنامه های ورزشی هم بالاترین درصد روزنامه معرفی شده خبر ورزشی با 20 و هفت دهم درصد و پس از آن روزنامه نود با 18 و سه دهم درصد فراوانی قرار دارند.

همچنین نتایج مربوط به دلایل پاسخگویان جهت خرید روزنامه هم نشان می دهد که کسب اخبار و اطلاعات روز ایران با 32 و یک دهم درصد، افزایش اطلاعات عمومی با 12 درصد و کسب سرگرمی و گذران وقت با 9 و هفت دهم درصد مهمترین دلایل افراد جهت مطالعه روزنامه است.

در مورد بخش های مختلف روزنامه هم نتایج نشان می دهد که در میان موضوعات مندرج در روزنامه های کشور، بیشترین میزان علاقه مندی پاسخگویان با 22 و هشت دهم درصد به بخش حوادث، 11 و شش دهم درصد به بخش های سیاسی و 10 و 9 دهم درصد هم به بخش های ورزشی روزنامه ها مربوط است.

بنابراین گزارش، میانگین نمرات داده شده مردم به عملکرد روزنامه های منتشره در سطح کشور به طور میانگین 13 و 9 دهم است که 36 و شش دهم درصد نمرات در حد 15 تا 16 است.

در بخش پایانی این مبحث که به دلایل عدم مطالعه روزنامه توسط پاسخگویانی که خواننده روزنامه نبوده و یا بندرت آن را می خوانند، می پردازد، مهمترین پاسخ ها به مواردی چون نداشتن وقت و مشغله کاری با 39 و یک دهم درصد و کسب اخبار از صداوسیما با 15 و پنج دهم درصد فراوانی اختصاص دارد.

در مورد مجلات غیر ورزشی مورد مطالعه پاسخگویان، بیشترین جواب های داده شده با 32 و پنج و نیم دهم درصد متعلق به مجله خانواده سبز و پس از آن دو مجله خانواده با 19 درصد و موفقیت با شش و یک دهم درصد، بیشترین درصدها را به خود اختصاص داده اند.

در بخش مربوط به الگوی حضور در شبکه های اجتماعی آنلاین هم نتایج پژوهش نشان می دهد که گذشته از 69 و پنج دهم درصدی که هرگز از شبکه های اجتماعی آنلاین استفاده نمی کنند، 11 و شش دهم درصد همیشه و 15 و چهار دهم درصد گاهی از این شبکه ها بهره می برند. که البته در این رابطه 85 و سه دهم درصد شخصاً عضو این شبکه ها بوده و 14 و هفت دهم درصد هم اگرچه از آنها استفاده می کنند، اما خودشان در این شبکه ها عضویتی ندارند. همچنین مهمترین وسیله اتصال پاسخگویان به شبکه های اجتماعی تلفن همراه با 43 و شش دهم درصد، بعد از آن کامپیوترهای شخصی با24 و پنج دهم و کامپیوترهای شخصی و تلفن همراه با 16 درصد فراوانی است.

در زمینه اوقات حضور پاسخگویان در شبکه های اجتماعی هم بیشترین حضور آنان در ساعات شب یعنی بین ساعات 18 تا 24 بوده و میزان متوسط حضور آنها در این شبکه ها طی شبانه روز معادل 2 و چهار دهم ساعت می باشد. که البته با افزایش میزان تحصیلات از میزان حضور آنها در شبکه های اجتماعی کاسته می شود.

از میان شبکه های اجتماعی مختلفی که افراد در آنها عضویت داشته و یا به هر نحوی در آنها فعالیت دارند، بیشترین حضور آنان در شبکه اجتماعی وایبر با 29 و یک دهم درصد، فیسبوک با 24 درصد و لاین با 22 و سه دهم درصد اختصاص دارد. که مهمترین دلایل استفاده آنها از این شبکه ها هم سرگرمی و تفریح با 40 و 9 دهم درصد و برقراری تماس با دوستان با 26 و چهار دهم درصد فراوانی است.

این پژوهش از 320 زن و مرد انجام شده که میانگین سنی آنها رقمی معادل 34 و دو دهم سال و سطح تحصیلات 41 و یک دهم درصد آنها فوق دیپلم و لیسانس و 36 و یک دهم درصد نیز دارای سطح تحصیلی دیپلم اند. 

جدید ترین مطالب سایت