فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

سیدحسن خمینی : بزرگ‌ترین لازمه امر به معروف آزادی رسانه‌ها و احزاب است

يادگار امام با اشاره به گسترده بودن مفهوم امر به معروف و نهي از منكر گفت: از بزرگ ترين منكرات در جامعه ما دزدي، فساد، رشوه و خوردن حق يكديگر است.

هموطن:آيت ا... سيدحسن خميني در ديدار با دبيركل، اعضاي شوراي حزب وحدت و همكاري ملي با اشاره به طرح بحث «جنگ فقر و غنا» از سوي امام راحل در سال هاي آخر عمرشان، اين موضوع را از محورهاي مغفول سخنان امام برشمرد و اظهار داشت: اين جنگ به معناي جنگ فقير و غني نيست و اين نگاه كه فقرا قرار است به جنگ اغنياء بروند، يك تحليل ماركسيستي از سخن امام است؛ چرا كه قطعا امام چنين مرادي را از سخن خود نداشته اند؛ جنگ فقر و غنا همچنين به اين معنا نيست كه همه در جامعه فقير شوند، در حالي كه بسياري فكر مي كردند عدالت يعني توزيع فقر، بدين معنا كه همه از نظر مالي ندار باشند.

وي افزود: جنگ فقر و غنا به معناي مبارزه با سيستمي است كه باعث پيدايش دو گانه فقير و غني شده است؛ نظامي كه در آن فقر به رسميت شناخته شده و گروهي غني و گروهي فقير مي شوند. جامعه اي كه به سمت شكاف طبقاتي و توزيع نابرابر ثروت و توسعه فقر در قسمتي از جامعه و انباشت ثروت در بخش ديگري مي رود، نه مطلوب است نه پايدار؛ نه اسلامي، نه اخلاقي و نه باقي مي ماند. البته اينكه در جامعه هر كس به اقتضاي توان و همتش مزد مي گيرد يك قاعده است و اگر انتظار داشته باشيم كسي كه كار مي كند و كسي كه كمتر كار مي كند يك اندازه از مواهب بهره بگيرند به معناي از بين بردن انگيزه ها و تلاش هاست كه اين هم يك نابرابري است.

 جامعه مطلوب جامعه تساوي نيست

آيت ا... سيد حسن خميني با بيان اينكه جامعه مطلوب جامعه تساوي نيست؛ جامعه عدالت است، گفت: عدالت يعني بستر رشد را براي همه فراهم كنيم و اگر كسي خواست همت بيشتري به خرج دهد توان آن را داشته باشد و اگر كسي خواست بيشتر پيشرفت كند راه براي او بسته نباشد؛ این جامعه جامعه اي است كه توسعه امكانات به قوميت و قبيله و نژاد و مذهب وابسته نشود؛ جامعه اي است كه در آن اگر كسي خواست پيشرفت كند، بتواند.

وي ادامه داد: در تاريخ خوانده ايم كسي كه به شاه ساساني كمك زيادي كرده بود حاضر بود تمام مايملكش را به او بدهد تا پسرش تحصيل كند، اما اجازه نيافت كه اين يك نظام نادعادلانه است. انقلاب اسلامي ما هم وقتي پديد آمد -اگر آن را با اين نگاه تحليل كنيم- بسياري پايه هاي عدالت را در دهه نخستين ايجاد كرد؛ يك انقلاب اجتماعي ايجاد كرد؛ طبقات اجتماعي را به هم ريخت، فرصت تحصيل ايجاد كرد و اين حجم بالاي دانشجويان كه از روستاها و شهرستان هاي كوچك براي تحصيل به شهرهاي بزرگ آمدند و تغيير طبقه اجتماعي دادند (كه يكي از نمادهاي آن دانشگاه آزاد اسلامي است) نشانگر اين واقعيت است.

يادگار امام با اشاره به فرمايش اميرالمومنين(ع) كه اگر ثروت نامشروعي داريد آن را غربال مي كنيم، يادآور شد: اما واقعيت اين است كه آن حضرت هيچ وقت با اصل ثروت اندوزي و پيشرفت مشروع مقابله نكردند؛ بلكه جلوي آن نظامي را كه باعث مي شود بخشي از هزينه ها به دوش گروهي و بخشي از سرمايه ها به دوش گروهي ديگر باشد را گرفتند. وي گفت: نكته مهم اينجاست كه ممكن است اين مشكلاتي كه برشمرده شد، تابع قانون باشد و شما روي كاغذ نتوانيد كسي را متهم به بي قانوني كنيد؛ اما قانوني كه به شكاف فقير و غني منجر شود عادلانه نيست و بايد برداشته شود. ممكن است در محكمه اي نتوان يك گروه و طبقه را محكوم كرد، اما در پيشگاه عدالت واقعي كه قانون بايد در محضر آن زانو بزند، محكوم است.

سيدحسن خميني تصريح كرد: در جامعه امروز، هر مشكل اجتماعي را كه مي بينيم بخش بسيار زيادي از آن تابع فساد و تبعيض و اين نظام پذيرفته شده است؛ توزيع فقر، عدالت نيست؛ به هم زدن تمام ساختارها و به سمت تساوي غيرارزشمند رفتن عدالت نيست، بلكه عدالت بستر و امكانات مناسب براي همه فراهم كردن است. وي افزود: امروز بخش هاي زيادي از جامعه و فرهنگ بيمار است كه همه اينها به شاخص هاي گفته شده برمي گردد. اگر در جامعه اي فقر باشد، آن جامعه به هزاران مشكل همچون اعتياد دچار مي شود، جامعه اي كه فقير است، جامعه اي است كه بيكار است و بايد براي از بين بردن فقر كار ايجاد كنيم و براي از بين بردن بيكاري بايد سرمايه گذاري كرد.

 جامعه فاسد احتياج به نهادهاي رصد كننده دارد

يادگار امام سپس به موضوع «فساد» به عنوان يكي از مشكلات جدي جامعه امروز ايران اشاره كرد و اظهار داشت: متاسفانه بخش هايي از نظام ديوان سالاري، تقنيني و قضايي ما دچار فساد شده است. اگر هم اين فساد واقعي نيست، حداقل در ذهن بخش زيادي از جامعه اين فساد پررنگ است. احساس فساد براي جامعه از خود فساد بسيار بدتر است. احساس فساد باعث مي شود افراد سالم جامعه خيال كنند در يك مسابقه عقب مانده اند و ناخودآگاه آنها هم به فساد دچار مي شوند. ما اگر احساس كنيم همه جامعه فاسد است انگيزه هاي شخصي مان براي ايستادن مقابل فساد بسيار كمرنگ مي شود؛ اما اگر احساس كنيم جامعه سالم است براي فاسد شدن دنبال بهانه مي گرديم.

سيد حسن خميني با تاكيد بر اينكه جامعه فاسد احتياج به نهادهايي دارد كه دائما آن را رصد كنند، تصريح كرد: هيچ عاملي براي مقابله با فساد در هر دسته و طبقه، با هر ميزاني كه باشد، بهتر از نظارت اجتماعي خود مردم نيست. اگر ما واقعا مي خواهيم از جامعه مان فساد رخت بربندد، بهترين راه آن گسترش رسانه هاي عمومي و نظارت عمومي است؛ زيرا نظارت دولتي خودش فاسد مي شود.

اگر مي خواهيم جامعه از فساد تهي باشد، بايد بپذيريم كه بخش هايي از جامعه مانند يك موجود زنده خودش را بررسي كند تا در مقابل درد فرياد كشد. اگر جامعه دچار درد نشود ممكن است يك بيماري يك باره او را از پا بيندازد؛ درد و تب يك نعمت است زيرا باعث مي شود ما يك بيماري را طبابت كنيم. يادگار امام، تحزب را يكي از كاركردهاي نهاد نظارتي دانست كه الزاما در حوزه سياسي محدود نمي شود و شامل تمام حوزه ها مي شود.

 جامعه بدون امر به معروف و نهي از منكر مي ميرد

وي در همين زمينه ادامه داد: بحث امر به معروف و نهي از منكر يك واجب اخلاقي و ديني نيست؛ يك واجب فطري بشر است، اما بسنده كردن آن به بعضي گروه ها و در برخي حوزه ها، تقليل موضوع است، بنابراين تنها منكر در جامعه ما بدحجابي نيست؛ بلكه از بزرگ ترين منكرات در جامعه ما دزدي، فساد، رشوه و خوردن حق يكديگراست؛ بزرگ ترين معروف در جامعه توسعه عدالت است.

اگر ملاك اين باشد، جامعه بدون امر به معروف و نهي از منكر مي ميرد؛ اما جامعه را در حد چند منكر پايين دستي محدود كردن يا بسنده كردن به چند مورد، تقليل موضوع است. وي گفت: بزرگ ترين لازمه امر معروف و نهي از منكر آزادي رسانه ها و احزاب براي نقد و بيان مسائل است تا اگر قدرت در جايي فاسد شد،حزبي با رأي مردم بيايد و آن را اصلاح كند و اين ضرورت كاركردي تجمعات و گروه هايي است كه شما در آنها حضور داريد.

  اخبار سیاسی  - آرمان 

جدید ترین مطالب سایت