فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

ورزشی سنتی که هیجانش مرز ندارد

هیچ اصلی برای ثبت نام بازیکنان وجود ندارد. هرکس می تواند با اسبش به میدان داخل شده و بازی نماید. رسم چنین است که پیش از روز برگزاری بازی بزکشی گوساله یا هم بز بزرگ را حلال کرده سر و دست و پاهایش را از زانو و آرنجش قطع می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، بزکشی، بازی سنتی در افغانستان است که در فصل های خزان و بهار در دشت های شمال و شمال شرق افغانشتان برگزار می شود. 

ورزشی سنتی که هیجانش مرز ندارد

بز یا گوساله را به میدان بزرگ که در نهایت آن یک بیرق نصب شده است قرار می دهند.

به کسی که در این بازی شرکت می کند چاپ انداز می گویند.

ورزشی سنتی که هیجانش مرز ندارد

چاپ اندازها بز را از زمین برداشته و بعدا بز را به قطعه مشخصی که دایره حلال نامیده می شود، می اندازند.

ورزشی سنتی که هیجانش مرز ندارد

این بازی در میان مردمان آسیای میانه و افغانستان از جمله ازبکها، قرقیزها، ترکمنها، هزاره ها، تاجیکان، و پشتونها انجام می شده است و بعضاً هنوز هم انجام می شود. ریشه آن مبهم است.

ورزشی سنتی که هیجانش مرز ندارد

بزکشی مسابقه ای است که تاریخ ایجادش به دوران باستان باز می گردد. نام این ورزش به معنای کشتن بز است که از شکار بزهای کوهای توسط قهرمانان اسب سوار استنتاج شده است.

ورزشی سنتی که هیجانش مرز ندارد

امروزه اسب سوار یا تیمی که در این مسابقه شرکت می کند باید نعش این بز را به خط پایان برساند آن هم به عنوان نفر اول.

در افسانه ها آمده است که این ورزش برای اولین بار در حوزه آمودریا انجام می شده است.

ورزشی سنتی که هیجانش مرز ندارد

دربازی بزکشی شلاق زدن در اثنا بالا نمودن و انتقال بزغاله مروج است. گاهگاهی دورقیب بزغاله را به فاصله ده ها کیلومتر برده پس از جنگ دست پا یا قتل دو باره برگشته بز را در دایره حلال می اندازند.

در قشلاقها وولسوالی ها به صدها اسپ شرکت جسته وتیم جود ندارد هرکی بازور وقوت وشلاق زدن بزغاله را بلند نموده به دایره حلال می کشاند. در جریان مسابقه دست پا شکستن، زخمی شدن وزیر پا اسپها شدن اکثراً وجود دارد.

بعضی اسبهای تربیت شده چاپ انداز را با دو پا به زمین می اندازد. اگر پهلوانی در جریان بازی کشته می شود فقد خانها ومالیکین تصمیم گیری می نمایند کسی محاکمه نمی شود.

مقررات ورزش بزکشی

1.هرتیم دارای ده نفر باشند.

2.شلاق زدن به پهلوان چاپ انداز ممنوع است

3.وقت این بازی یک ساعت و ۴۵ دقیقه می باشد.

4.میدان بزکشی دارای طول ۴۰۰ وعرض ۳۰۰ متر باشند.

5.فقد ۵ نفر از بز کش از هرتیم میوانند در نصف بازی شرکت جویند.

6.هر نصف بازی ۴۵ دقیقه می باشد.

7.پس از ۴۵ دقیقه برای ۱۵ دقیقه تفریح وجود داشته باشد.

8.وزن بزغاله از ۵۰کیلو اضافه نباشد.

9.کشتن وزخمی کردن عمدی ورزش کاران جرم است.

10.بازی توسط ریفری اداره شود.

11.ریفری حق دارد که وقت بازی یک چاپ انداز را کم زیاد وتمدید کند.

12.لباس چاپ انداز و زین اسپ وزن وطول شلاق به معیار حفاظتی برابر باشد.

کشورهای چون ازبکستان تاجکستان ترکمنستان قرغیزستان قزاقستان پس از آزادی ومجزا شدن از دولت شوروی بزکشی را در کشور خود مروج ساختند که آهسته آهسته در حال انکشاف است.

امکان آن می رود در آینده خیلی نزدیک مسابقات جهانی بزکش بین ۸-۱۰ کشور آسیائی میانه براه انداخته شود وبه ملیونها تماشا چی غرض تماشا بزکشی خواهند آمد.

روزی خواهد رسید که مانند جشن دیواری هند، گاو بازی و جنگ بادنجان رومی اسپانیا بازی جهانی گردد.

ورزشی سنتی که هیجانش مرز ندارد

جدید ترین مطالب سایت