لوله آتشخوار

فروش ویژه اسلایسر هندوانه

هم اکنون این محصول با 65 درصد تخفیف عرضه شده است

فقط 10000 تومان 

خرید اینترنتی

»

اسکناس های دوره ناصرالدین شاه

کلمه اسکناس یاپول کاغذی از زبان روسی وارد زبان فارسی شده است گفته می شود سابقه انتشار اسکناس درایران قدمتی بیشتر از اروپا دارد. اسکناس کاغذ رایجی که بانک مرکزی بجای مسکوک طلا و نقره در دسترس مردم می گذارد ومعادل آن پشتوانه ای درخزانه خودنگاه می دارد.

اسکناس های دوره ناصرالدین شاه

اسکناس های دوره ناصرالدین شاه

پشت و روی اسکناس پنج تومانی دوره ناصرالدین شاه

اسکناس های دوره ناصرالدین شاه

روی اسکناس یک تومانی دوره ناصرالدین شاه

اسکناس های دوره ناصرالدین شاه

اسکناس های دوره ناصرالدین شاه

پشت  و روی اسکناس پنجاه تومانی دوره ناصرالدین شاه

اسکناس های دوره ناصرالدین شاه

پشت و روی اسکناس بیست تومانی دوره ناصرالدین شاه

اسکناس های دوره ناصرالدین شاه

جدید ترین مطالب سایت