• «شاه بیمار جدید»
    ملک سلمان بعداز ظهر جمعه تنها چند ساعت پس از مرگ برادرش در نطقی تلویزیونی برای مردم کشورش سخن گفت اما با وجودی که سلمان از روی متن می خواند اما کلمات را مبهم و زیر لب ادا می کرد و در ادای برخی واژاگان ناتوان بود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب