• حذف «فرزند کمتر زندگی بهتر» از زبان پزشکان
    دکتر سیاری معاون بهداشتی وزارت بهداشت ضمن ارائه گزارشی از روند اقدامات انجام شده در حوزه افزایش نرخ موالید در کشور افزود: در حال حاضر در حوزه شعار و عمل از زبان همکاران ما دیگر جمله «فرزند کمتر زندگی بهتر» کاملا حذف شده است.
  • شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» را حذف کنید
    حضرت آیت الله مکارم شیرازی شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» را شعاری اشتباه دانست و گفت: متأسفانه این شعار فرهنگ شده است و باید آن را به شعار «فرزند بیشتر زندگی بهتر، اجتماع قوی تر، کشوری آبادتر و آبرومندتر» تبدیل کرد تا بتوان زهر شعار سابق را گرفت و آن را برچید.  

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب