• پول رفته با اعدام زنده نمی‌شود
    وزیر دادگستری، مصاحبه ای تفصیلی با «ایسنا» داشت که محور اصلی آن، موضوع «فسادهای مالی»، ازجمله پرونده بابک زنجانی و پرونده سه هزار میلیاردی بود. او البته درباره موارد دیگری مانند انتخابات آینده و فیلترینگ نیز صحبت کرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب