• «هما»ی ایرانی، به آسمان رسید
    در پایان رقابت جهانی با حضور ۸۵ کشور، نام ایرانی «هما» از میان هزار و ۵۰۰ نام پیشنهادی، برای سیارک (LA۱۹۸۶ (۳۹۸۸ انتخاب شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب