• شرط‌های پذیرش «پروتکل الحاقی»
    سخنگوی «سازمان انرژی اتمی» می گوید: «حاضریم «پروتکل الحاقی» را امضا کنیم» البته به شروطی. او می گوید: «اگر تحریم ها برداشته شود، خصومت ها از بین برود و همه مسایل مربوط به پرونده هسته ای حل شود و تنها شفافیت باقی بماند تا 1+5 نگرانی بی موردی نداشته باشند، حاضریم «پروتکل الحاقی» را امضا کنیم اما تصمیم گیرنده نهایی مجلس است.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب