• انتقاد تند از ادبیات «گاو» و «خس و خاشاک»
    مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر این که استفاده از ادبیاتی مانند 'گاو'، 'خس و خاشاک'، 'بیسواد' و 'تازه به دوران رسیده' خواندن طرف مقابل باید از فضای سیاسی ایران بیرون برود، ابراز کرد: واقعاً در جمهوری اسلامی که این همه شهید داده جای خودنمایی و قهرمان پروری و بی اهمیتی به احساسات مردم، باید به آنها شخصیت بدهیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب