• صبحی هستید یا غروبی؟
    بعضی از آدم ها صبح  کله سحر از خواب بیدار می شوند و زندگی روزانه شان را خوب و راحت از سر می گیرند ولی بعضی آدم ها نه. آنها نه تنها صبح خیلی زود نمی توانند از تختخواب دل بکنند،  بلکه به زور از جا بلند می شوند و هیچ کاری هم نمی توانند انجام دهند؛  انگار که بخشی از مغزشان همچنان تا چند ساعت بعد خواب می ماند!
  • بگویید از چه رنگی تنفر دارید
     اگر از رنگی متنفر هستنید این مطلب را بخوانید تا متوحه شوید چه شخصیتی دارید.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب